De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe weerbare teeltsystemen met circulaire substraten. Hiervoor zijn verschillende organische substraten (onder andere houtweefsel, hergebruikt aardbeiensubstraat met perliet en kokos) en het effect van het toevoegen van microleven (champostextract) getest binnen een tomatengewas. Onderzocht is of deze substraten een goed alternatief zijn voor steenwol. Dit deelproject is onderdeel van een breder programma A million friends.

In overleg met verschillende substraatleveranciers en Duijvestijn Tomaten is een selectie gemaakt van vijf verschillende circulaire substraten, die voldoende stabiel zijn om aan de hoge eisen van tomatentelers te kunnen voldoen. Twee van die substraten komen uit andere sectoren van de tuinbouw: gepasteuriseerde aardbeiensubstraat en champost. Circulaire potgrond van Dijkshoorn bleek te variabel van samenstelling en is om die reden afgevallen. Steenwol van Cultilene is de referentie. Verschillende irrigatiesystemen zijn nodig om de substraten goed te kunnen laten functioneren.

Op basis van diverse metingen wordt de zetting en bloeisnelheid, de groeicurve en de plantbelasting per m2 berekend. Vanaf 8 weken na plantdatum worden wekelijks de vruchten geoogst en wordt de productie kg per m2 berekend. Op basis van het aantal geoogste vruchten wordt het gemiddeld vruchtgewicht berekend; zowel bruto als netto. Op deze wijze brengt Vertify de invloed van de champostthee en de verschillende substraten op de teelt in kaart.

Microleven
In het onderzoek zijn per substraat verschillende irrigatie- en voedingsstrategieën toegepast met én zonder toevoeging van microleven. Verrassend resultaat is dat de organische substraten evengoed presteerden als steenwol. In een aantal gevallen zelfs beter. Het toevoegen van het microleven gaf bij de meeste substraten een betere beworteling.

In een eerder vergelijkbaar onderzoek met chrysant waren met biostimulanten geen statistische effecten op weerbaarheid gemeten. Dit kwam mogelijk door een kort optimaal teeltseizoen. Vandaar dat voor het onderzoek met tomaat voor een periode van negen maanden werd gekozen. Het onderzoek vraagt om verdere onderzoek naar het effect van microleven in het substraat en de effecten op weerbaarheid.

Het onderzoek is geïnitieerd door Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en uitgevoerd door Vertify en ondersteund en begeleid door de bedrijven van der Knaap, Cultilene en Pull Rhenen en enkele telers. Naast financiering door SIGN is het onderzoek mogelijk gemaakt door Stichting Kennis in je Kas, Rabobank en vouchers van toeleverende bedrijven.

Lees meer over het onderzoek hier.