Per 1 januari 2024 is Nutri-Score het voedselkeuzelogo in Nederland. Wat betekent dat voor groenten en fruit? GroentenFruit Huis heeft alle relevante informatie hierover gedocumenteerd met daarbij een verwijzing naar de officiële documentatie rondom het gebruik van Nutri-Score.

Wat is Nutri-Score?
De Nutri-Score is een zogeheten voedselkeuzelogo, een hulpmiddel voor de consument om te kiezen voor het product met een betere samenstelling, binnen een productcategorie. Dat is vooral handig bij producten die niet in de Schijf van Vijf staan. Zo kunnen consumenten dezelfde soort producten simpel en snel met elkaar vergelijken. Bij voorverpakte pizza's kun je soms al zien welke gezonder is dan een andere. De Nutri-Score staat op de voorkant van de verpakking. Met een kleur en een letter kun je zien in hoeverre het voedingsmiddel een gezonde samenstelling heeft: de donkergroene A is de meest gezonde keuze; de rode E de minst gezonde.

Nutri-Score op groenten en fruit
Met betrekking tot groenten en fruit wordt het volgende gesteld:

Volgens de gebruiksvoorwaarden van Nutri-Score is de score primair bedoeld voor (verpakte) levensmiddelen met een verplichte ingrediëntendeclaratie. Verse groenten en fruit vallen daar niet onder.

Er wordt een uitzondering in de gebruiksvoorwaarden gemaakt als de voedselproducent de score toch wil gebruiken voor producten zonder verplichte ingrediëntendeclaratie mits de declaratie dan aan het product wordt gevoegd. Dat zou dus bijvoorbeeld kunnen op verpakte voorgesneden groenten en fruit.

Maaltijdsalades of maaltijdpakketten waaraan andere ingrediënten dan verse groenten en fruit zijn toegevoegd zijn verplicht de voedingswaarde te vermelden en kunnen wel het Nutri-Score logo gebruiken.

Bovenstaande gebruikersvoorwaarden worden in alle landen die Nutri-Score gebruiken (zoals Frankrijk, België en Duitsland) op dezelfde manier toegepast.

Nederlandse bedrijven die in de pilotfase (voor 1 januari 2024) al Nutri-Score logo’s op hun groenten en fruit producten hadden, moeten per 1 juli 2024 de Nutri-Score op hun producten hebben aangepast volgens het herziene algoritme. Nutri-Score mag dan alleen gebruikt worden in overeenstemming met de gebruikersvoorwaarden. Bron.

Bovenstaande gebruiksvoorwaarden spelen in op het feit dat groenten en fruit per definitie gezond zijn. Het voedselkeuzelogo heeft in het geval van groenten en fruit dan ook geen toegevoegde waarde voor een gezondere keuze binnen deze productcategorie.

GS 1 data
In de webapplicatie GS1 Data Source (DAS) dient men voor Nutri-Score de gezondheid gerelateerde informatie aan te passen. In deze applicatie wordt artikelstamdata vastgelegd t.b.v. de (inter)nationale retail & foodservice. Het gaat hier voornamelijk om het onderdeel Voedingsprogramma onder 'Informatie over nutriënten'. Hieronder vallen drie datavelden, namelijk:

  • Code voedingsprogramma;
  • Code voedingsprogramma status en
  • Code Nutri-Score

Eventueel zijn er ook specifieke aanpassingen nodig in de retail datapools.

Bron: GroentenFruit Huis