Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Kritiek op stilstand tuinbouw Westland: Hoeveel glas is heilig?

Tholen - De tuinbouw in Westland staat onder druk. Grond is schaars. Moeten er dan nog wel zoveel kassen in het gebied blijven staan, zeker als ze verouderd zijn, leeg staan of bijvoorbeeld de bouw van huizen in de weg zitten? Zulke geluiden gaan op.

De Westlandse gemeenteraad komt woensdagavond bijeen. Er wordt gesproken over de begroting voor 2024-2027. Voorafgaand aan de vergadering van woensdag 8 november zijn de tientallen moties ingediend. Twee vallen op vanuit tuinbouwperspectief.

Alleen al vanwege die moties is het zeker dat de tuinbouw als onderwerp woensdagavond aan bod zal komen. Later dit jaar staan over de tuinbouw ook nog vergaderingen gepland wanneer het over de heikele onderwerpen als de Plattelandswoningen en LOS-percelen gaat. Westlandse thema's, maar met landelijk belang. Eerdere berichten over deze onderwerpen leverden verontruste reacties ook van buiten het Westland op.

Politiek trekt aan (leegstaande) kassen
Westland Verstandig gaat in hun algemene beschouwing op de begroting op tuinbouwonderwerpen in. De partij pleit voor 'praktisch nadenken'. Westland Verstandig wil dat Westland werk gaat maken van het anders inzetten van tuinbouwgebied, daar waar er sprake is van leegstaande kassen en bedrijfsruimte.

Als het aan de partij ligt kunnen zulke percelen ingezet worden voor caravanstalling, moestuinen of huisvesting (voor arbeidsmigranten). We citeren: "De tuinbouw is belangrijk voor Westland, maar niet alles is heilig." De partij hekelt 'barricades' die volgens de partij momenteel opgeworpen worden waar het over ruimtelijke vraagstukken gaat.

Ook andere partijen wijzen in hun algemene beschouwingen op de strijd om ruimte in Westland. Het lokale CDA spreekt van 'een ruimtelijke puzzel' en wil van het college weten welke 'impuls' men de glastuinbouw wil geven. De LPF spreekt, vrij vertaald, van stilstand op het gebied van meerdere tuinbouwgerelateerde ontwikkelingen (Floragebied, huisvesting arbeidsmigranten). De VVD wil ruimte geven aan 'vooruitstrevende bedrijven' om te groeien op naastgelegen 'sterk verouderde glastuinbouwpercelen'.

'Heilig' glas veilig stellen
Voorafgaand aan de vergadering is ook te lezen over hoe het college tegen de zaak aankijkt. Wethouder Varekamp schrijft in reactie op de vraag om een impuls van het CDA dat de sector 'goede kaarten' heeft in Westland, onder meer dankzij geothermie en een nog niet volgelopen elektriciteitsnet. Het college wil glastuinbouwgrond zeker stellen daar waar het 'heilig glas' betreft. Dat zijn gronden waar over 30 jaar nog steeds glastuinbouw in Westland moet zijn. Verder wijst de wethouder erop meer met andere tuinbouwgemeenten samen te willen werken omtrent de lobby richting de rijksoverheid.

In reactie op de VVD gaat het ook over tuinbouw in het verhaal van Varekamp. Hij schrijft 'positief te staan tegenover reconstructie' en noemt hier de Broekpolder. "Dat is overigens ook
reden om bepaalde initiatieven, zoals omzetting naar burgerwoning, andere bebouwing of branchevreemde activiteiten in het tuinbouwcluster niet toestaan, juist om het tuinbouwcluster in
takt te laten."

De gemeente ziet in heel Westland een trend van schaalvergroting. Kleinere ondernemers stoppen steeds vaker, maar er is nog geen daling in ons areaal zichtbaar, geeft de wethouder aan. "Ruimte bieden is misschien wel dé opgave van de komende jaren voor
Westland en de regio. Niet alles past en niet alles kan. Voor de glastuinbouw geldt dan vooral: we moeten planologische zekerheid bieden."

In de sector leven zorgen dat zodra de afbouw van het areaal eenmaal bezig is, die afbouw niet meer te stoppen is. Drie jaar terug, toen de discussie ook werd gevoerd na een oproep van kassenbouwer Wouter Kuiper, werd daar dan ook direct op gewezen. Een zeker aantal kassen zou nodig zijn om de sector internationaal toonaangevend te houden.

Inventarisatie glastuinbouw Westland geëist
De moties dan. Vooral moties van Westland Verstandig vallen op. De partij vraagt zich af in hoeverre het huidige 'ruimtebeslag' van de sector in Westland 'bijdraagt aan het belang'. Met andere woorden, kan het niet wat minder?

De partij wil in beeld brengen wat de status is van de in de motie genoemde 4500-5000 hectare grond met glastuinbouwbestemming, waarop circa 2300 hectare kas staat. Westland Verstandig wijst op geluiden over circa 1100 hectare die oud zijn, niet meer gebruikt worden of 'zeer extensief' gebruikt worden.

Met die informatie wil Westland Verstandig naar (provinciale) overheden en ook brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland toe om hen 'tot inzicht te laten komen dat niet iedere vierkante meter die glastuinbouwbestemming heeft heilig verklaard moet worden.' Waar in de sector gewezen wordt op ruimte voor schaalvergroting, trekt de partij dat in twijfel. Die schaalvergroting en 'grote reconstructies' zijn er volgens Westland Verstandig 'niet of nauwelijks' en men verwacht ook geen verandering hier op korte termijn.

Westland Verstandig eist de inventarisatie van het Westlandse buitengebied binnen een half jaar. Met die informatie wil men het zogenaamde Werkboek dat de provincie en de gemeente in het verleden hebben opgesteld updaten.

Ook over de casus LOS-percelen, Legalisatie Oude Strijdigheden, dient men een motie in. Ronde 1 is openbaar gemaakt dit jaar, ronde 2 volgt en ronde 3 volgt naar verwachting in 2024. De vraag aan het college is hier in het voorjaar van 2024 met 'een aangepast tuinbouwbeleid met betrekking tot oude strijdigheden' te komen.

Op 28 november staat ook specifiek het onderwerp 'ruimte' weer op de Westlandse politieke agenda.