Klimaatplannen doorgerekend, CO2-heffing komt nog

Jaarlijks laat het Nederlandse kabinet zijn klimaatplannen doorrekenen. Ten opzichte van vorig jaar lijkt het doel van 55 procent minder broeikasgasuitstoot in 2030 voor het eerst echt haalbaar, als alles meezit. Dat is mede dankzij nieuwe belastingmaatregelen gericht op de glastuinbouw, zo leert de nieuwste Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving.

In de KEV schetst het PBL hoe het kabinet de doelen denkt te gaan halen. In de land- en tuinbouw daalt de emissie vooral door beleidswijzigingen in de glastuinbouw en de veeteelt en akkerbouw.

Belastingmaatregelen
De aanvullende beleidsplannen uit het voorjaarspakket die een impact hebben op het energieverbruik in de land- en tuinbouw zijn alle gericht op de sector glastuinbouw, constateert het PBL. Het gaat om de al aangekondigde afschaffing van het verlaagd tarief voor aardgasverbruik in ketels en de beperking in de vrijstelling voor aardgasinzet in wkk-installaties.

Beide fiscale maatregelen zouden moeten starten vanaf 2025 en helemaal zijn doorgevoerd in 2030. Deze maatregelen leveren de grootste bijdrage aan de lagere raming in 2030 voor het energieverbruik in de landbouw in deze KEV 2023 ten opzichte van de KEV 2022.

CO2-heffing
Het kabinet wil ook een vlakke CO2-heffing in gaan voeren op het totale aardgasverbruik van tuinders vanaf 2025. De jaarlijkse hoogte van deze heffing moet nog worden vastgesteld. Daarom is deze CO2-heffing niet meegenomen in deze KEV.

Voor heel Nederland wijst het PBL erop dat de klimaatdoelen haalbaar zijn. Na de nieuwste berekeningen is een reductie van 46 tot 57 procent mogelijk. Na het nodige gereken* schat het PBL de broeikasgasemissie van de glastuinbouw in 2030 in op 2,9 tot 6,0 megaton CO2-equivalenten. Het doel, zoals dit voorjaar gesteld, is 4,3 megaton. Daarmee is het doel haalbaar, maar volgens het PBL is het 'nog onzeker' of het doel ook gehaald wordt.

*Letterlijk geciteerd uit de KEV 2023:

Uit deze KEV 2023 volgt op basis van maatregelen waarvan een effectinschatting gemaakt kon worden een raming van CO2-emissies in 2030 voor de landbouw van 2,8 tot 5,6 megaton CO2. Om hieruit de CO2-emissies van de glastuinbouw afzonderlijk te schatten, dienen daar de CO2-emissies uit energieverbruik in de overige landbouw en de CO2-emissies uit indirecte bronnen ervan afgetrokken worden (0,4 tot 0,6 megaton CO2). Vervolgens moeten we daarbij 0,5 tot 1,0 megaton CO2-equivalenten optellen aan emissies uit methaanslip uit aardgasverbruik in WKKinstallaties. Hiermee komt de geschatte bandbreedte voor de broeikasgasemissies voor de glastuinbouw in 2030 uit op 2,9 tot 6,0 megaton CO2-equivalenten. Dat betekent dat het (rest)emissiedoel van 4,3 megaton uit het voorjaarspakket binnen de bandbreedte ligt, maar dat het nog onzeker is of dat doel wordt gehaald.

Bekijk de hele KEV 2023 hier.


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.