De Europese Commissie heeft maatregelen aangekondigd om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen voor land- en tuinbouwers in de 27 lidstaten te garanderen.
De ambtenaren gaven de door Covid-19 veroorzaakte verstoringen van de bevoorradingsketen en de energiecrisis de schuld van de zeer hoge prijzen. Naar schatting zijn de meststofprijzen sinds september 2021 met 149% gestegen.

Meststofproducenten kunnen voorrang krijgen om in geval van rantsoenering ononderbroken toegang te krijgen tot aardgas. Er zal ook steun worden verleend aan land- en tuinbouwers en producenten van meststoffen om de voedselproductie te garanderen. 450 miljoen euro zal snel uit de landbouwreserve worden gehaald om de hoge inputkosten van de land- en tuinbouwers te compenseren.

Er zal ook voorrang worden gegeven aan de productie van organische meststoffen en de markt zal strenger worden gereguleerd om prijsopdrijving te voorkomen. Internationaal zal zij lobbyen om uitvoerbeperkingen te voorkomen.

Bron: ec.europa.eu