In het kader van de Gezonde Lunch tijdens de Dutch Food Week deelde Greenport West-Holland dinsdag 11 oktober BroccoCress uit in Buurtkamer De Luyk 119 in de Haagse wijk Moerwijk. Moerwijk is een van de drie focuswijken van de Haagse netwerkorganisatie Gezond en Gelukkig Den Haag. Chronische ziekten zoals obesitas en diabetes type 2 komen in deze wijk veel voor en daarom wordt hier door de gemeente ingezet op het bevorderen van gezonde leefstijlkeuzes. In lijn met de ambitie Gezondheid en Geluk van Greenport West-Holland worden kansen verkend om de krachten van het Zuid-Hollandse tuinbouwcluster in te zetten voor het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken.

De aanwezige wijkbewoners namen de uitgedeelde cressen enthousiast in ontvangst en namen graag wat extra mee voor de buren. Naast het aanbieden van deze gezonde tuinbouwhelden was de gelegenheid het startschot voor het verkennen van verdere samenwerking tussen Gezond en Gelukkig Den Haag en Greenport West-Holland om bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheid in deze Haagse Wijk. Het gesprek bracht vele idee├źn voor verdere samenwerking.

Bron: Greenport West-Holland