Wereldwijde uitdagingen vereisen een wereldwijde aanpak. Zo ziet GrowthX Farms het, een holding die vertical farms en kasteeltbedrijven bezit en exploiteert en investeert in de tuinbouwsector. "Momenteel bezitten en exploiteren we het grootste hightech kassencluster in Latijns-Amerika, namelijk een 3,7 hectare grote teeltlocatie in Panama", zegt Pam Weiser, business manager en woordvoerster bij GrowthX Farms. "We zijn van plan om nog verder uit te breiden naar locaties in de regio met veel zonlicht, zoals Mexico en het Caribisch gebied, inclusief het zuidoosten van de VS. We kijken ook naar de mogelijkheden om voet aan grond te zetten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. We zouden graag samenwerken met lokale en buitenlandse overheden om de netto nul-doelstellingen te halen en voedselzekerheid voor een groot deel van de bevolking te garanderen." 

De reden voor de uitbreiding is gebaseerd op het inzicht van het bedrijf dat succesvol zijn in de CEA-sector een wereldwijde doelstelling vereist. "Ons teeltsysteem kan worden gereproduceerd op elke locatie waar veel licht is. We hebben deze markten geselecteerd omdat ze dicht bij de evenaar liggen, waar constant zonlicht is", voegt ze eraan toe. 

Wereldwijd zachtfruit telen
Gezien de wereldwijde hausse in de zachtfruitsector, is het geen verrassing dat het team van GrowthX Farms zich op dit marktsegment richt. "Zachtfruit, met name aardbeien, maakt een geweldige groei door en wordt beschouwd als de "heilige graal" van de gecontroleerde binnenteelt vanwege de moeilijkheid om het op grote schaal te telen. Elke teler met een bedekte teelt – de vertical farming focust tot nu toe op bladgroenten – probeert te leren hoe zachtfruit te telen. Wij hebben 6 jaar ervaring en hebben de leercurve al doorgemaakt. Dat levert ons een aanzienlijk voordeel op. Toch zullen we in onze wereldwijde expansie natuurlijk niet alleen zachtfruit voor ogen houden, maar ook andere gewassen met toegevoegde waarde", merkt Pam op. 

Het bedrijf startte in Panama, waar het een energiezuinig systeem ontwikkelde, gericht op de teelt van hoogwaardig zachtfruit. "Ons systeem levert dezelfde plantdichtheid als vertical farms, terwijl het wel gebruik maakt van natuurlijk zonlicht. Daardoor kunnen we produceren tegen kosten die vergelijkbaar zijn met traditionele vollegrondsteelt. Maar de kwaliteit is veel beter", zegt Pam. "Ons kassencomplex in Panama heeft een volledig geautomatiseerd fertigatiesysteem en een sondesysteem waarmee gewasgroepen en grondstofverbruik kunnen worden opgevolgd. Aangepaste software levert ons een uitgebreide gegevensanalyse." 

Klimaat en arbeid
Omdat het een nieuwe technologie is, was het volgens Pam een hele uitdaging om de juiste klimaatbalans te vinden, gezien de zeer hete en vochtige locatie. "Bijkomende uitdagingen waren het gebrek aan kennis en de beperkte aanvoer van grondstoffen in de traditionele tuinbouwsector, maar ook de schaarse geschoolde arbeidskrachten."

In tegenstelling tot traditionele tuinbouw vereist de bedekte teelt een zekere mate van expertise. "Ondanks de overvloed aan werkkrachten, zijn de meeste beschikbare arbeidskrachten in de tuinbouw ongeschoolde vrouwen zonder enige ervaring in AgriTech of bedekte teelt. Om een antwoord te bieden op deze uitdaging, schakelen we ervaren trainers in om de werknemers op te leiden", zegt Pam. 

Kennis exporteren
Succesvol beheer van de zachtfruitteelt in zo'n uitdagende omgeving wordt een troef voor GrowthX Farms bij het exporteren van het clustermodel naar andere landen. "We hebben ons eerste AgriTech-cluster gebouwd in een warme en vochtige omgeving, niet bepaald ideaal voor de teelt van aardbeien. In de afgelopen 6 jaar hebben we dus veel knowhow opgebouwd die we kunnen overbrengen naar andere teeltgebieden." 

Pam is ervan overtuigd dat deze expertise hen een voorsprong geeft op de concurrentie. "Op wereldschaal zijn onze concurrenten traditionele vollegrondstelers die overvloedig gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen en kostbare hulpbronnen zoals water en meststoffen verspillen. Daarnaast is er een nieuwe generatie bedrijven die zich heeft gericht op indoor farming, waarbij kunstmatige verlichting en verticale systemen worden gebruikt om de plantdichtheid en productkwaliteit te maximaliseren. Ondanks hun inspanningen zijn deze systemen echter niet erg kosteneffectief gebleken. Wij hebben een "geheime recept", gebaseerd op een laag energieverbruik, natuurlijk licht in de kas, hoge plantdichtheid, waterrecirculatiesystemen, data-analyse en strakke klimaatbeheersing. Dit systeem stelt ons in staat om een product van hoge kwaliteit te telen met dezelfde plantdichtheid als in vertical farms, tegen een prijs die concurrerend is met de vollegrondsteelt."

GrowthX Farms is een dochteronderneming van Bacalia Group, de holding van de Italiaanse zakenman Giuseppe Cicatelli, die volledig heeft ingestaan voor de serie A-financiering van het bedrijf. "We evalueren ook de mogelijkheid om meer kapitaal aan te trekken via een serie B-ronde", voegt Pam eraan toe.

Voor meer informatie:
GrowthX Farms
growthx.technology