Hoogheemraadschap van Delfland eist meer inzet van glastuinbouw

De verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland zet voor het tweede jaar op rij niet door. Dat blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage over 2021. Reden voor het Hoogheemraadschap van Delfland meer te eisen van onder meer de glastuinbouw. 

“De druk op de waterkwaliteit vanuit land- en glastuinbouw blijft te groot. Dat is onacceptabel", stelt hoogheemraad Marcel Belt. "Delfland investeert al heel lang fors in het verbeteren van de waterkwaliteit. Het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vergt extra inzet van álle betrokken partijen, inclusief het Rijk.”

Gezamenlijke inspanningen met de glastuinbouwsector om lozingen en lekkages uit de kassen terug te dringen, leverden tussen 2013 en 2020 een aanzienlijke verbetering op, maar die verbetering zet voor het tweede jaar op rij niet door.

Extra inzet nodig
Voor de laatste periode van de KRW heeft het algemeen bestuur van Delfland in 2021 een 'ambitieus maatregelenprogramma' vastgesteld. Om emissies uit de glastuinbouw verder terug te dringen, gaat Delfland extra inzetten op risicogestuurd toezicht en betere en snellere opsporingsmethodes, onder meer met e-DNA.
"Wij onderzoeken of wij bij bewuste overtredingen en verwijtbare nalatigheid de kans op sancties kunnen vergroten, steviger sancties kunnen opleggen en de kosten van opsporing en onderzoek kunnen verhalen. Veel ondernemers in de glastuinbouw doen het goed. Het is ook in hun belang dat wij optreden tegen wie het niet goed doet."

Met de partners in het afsprakenkader Emissieloze Kas is voor de komende jaren een actieplan vastgesteld met afspraken over intensiever toezicht en handhaving met de gemeenten en omgevingsdiensten, verder onderzoek om lekkages uit kassen te voorkomen, middelen uit de kast-acties, gedragscommunicatie en een challenge voor innovatieve ideeën voor het tegengaan van lekkages.

“In het beheergebied van Delfland wonen, werken en recreëren 1,2 miljoen mensen. Er zijn 43.000 bedrijven en instellingen gevestigd, waaronder 1.500 glastuinbouwondernemingen. De druk op de waterkwaliteit in ons gebied is enorm. Maar voldoende schoon, gezond en levend water is ongelofelijk belangrijk voor de leefbaarheid, voor de biodiversiteit, onze voedsel- en drinkwatervoorziening. Het moet echt veel beter."

Bij het Rijk gaat Delfland de problematiek van gewasbeschermingsmiddelen benadrukken en de noodzaak voor hulp bij de aanpak. Ook het landelijk beeld is ronduit slecht, zo stipt Delfland aan, en het achterblijven van de waterkwaliteit kan ingrijpende gevolgen hebben, haalt men woorden van de verantwoordelijke minister aan. "Naast een verstevigde eigen inzet, is betere en meer samenwerking voor mij een speerpunt voor de laatste periode van de KRW. Met name op het gebied van toezicht en handhaving."

Bekijk de Waterkwaliteitsrapportage hier. 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven