Weinig kas in rapport over verdeling ruimte Nederland

De Nederlandse land- en tuinbouw heeft meer ruimte nodig, niet minder. Dat stelt LTO Nederland in reactie op een door het Planbureau voor de Leefomgeving uitgebracht rapport over verdeling van de beperkte ruimte die er is. Volgens de brancheorganisatie miskent het PBL dat boeren en tuinders meer ruimte nodig hebben om aan meer maatschappelijke wensen te voldoen. 

Eerder gaf men dat ook al te kennen in een zelf uitgebrachte Grondvisie. Daarin opperde men bijvoorbeeld het creëren van ruimte voor landbouw in wat nu nog de Noordzee is. 

Glastuinbouw
De glastuinbouw komt in het rapport beperkt concreet aan bod. Wel vraagt het PBL zich hardop af of, bij bescherming van het landschap, vanuit recreatief oogpunt zonneparken een grotere aanslag op het landschap zijn dan bijvoorbeeld kassen of maisvelden. Een passage die van belang is in het licht van de discussie die gaande is over plaatsing van zonnepanelen op kostbare landbouwgrond. Als het aan LTO ligt gebeurd dat niet en kijkt men eerst naar plaatsing van panelen op daken. 

Meer ruimte nodig
Voorzitter Sjaak van der Tak reageert als volgt op het rapport: “Het is jammer dat het PBL niet lijkt te begrijpen dat er juist méér ruimte voor boeren en tuinders nodig is om aan maatschappelijke wensen zoals extensivering, natuurinclusieve landbouw en de koe in de wei te voldoen. Bovendien lijkt men natuur tot Natura2000 te reduceren, terwijl juist boeren en tuinders als beheerders van het landschap zich inzetten voor biodiversiteit, weidevogels (voor weidevogels heb je wel een wei nodig…), maar ook recreatie in het groene landschap en een dynamisch platteland waar mensen willen en kunnen wonen, werken en leven."

Enkele aannames en aanbevelingen in het rapport sluiten volgens Sjaak beperkt aan bij de wensen en behoeften van de Nederlandse bevolking, waaronder de Nederlandse boeren en tuinders. "De landbouw in ons land is de meest efficiënte en schone landbouw als je het internationaal beziet. Onze footprint is laag. Buiten ons land is daar veel waardering voor. Het stoort boeren dat dit vakmanschap wordt weggezet."

De verontwaardiging over het rapport neemt overigens volgens Sjaak niet weg dat er stappen genomen moeten worden. "De boer en tuinder is onderdeel van de oplossing, die moet daarvoor de ruimte krijgen – niet in de weg worden gezeten.” 

Het het rapport 'Grote opgaven in een beperkte ruimte' van het PBL is hier in te zien. 

 


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven