Een impuls voor samenwerking onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in innovatieprojecten. Zo noemen Lentiz | MBO Westland, Inholland, Leiden-Delft-Erasmus en het World Horti Center de Learning Community vanuit het World Horti Center die van start gaat.

Onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstellingen worden nog intensiever aan elkaar verbonden. Het doel is binnen 2 jaar 15 onderzoeksprojecten te starten.

De ontwikkelingen in de tuinbouwsector gaan razendsnel; van processen rondom digitalisering, circulaire tuinbouw, tot gezondheid en internationaal ondernemerschap. Om mee te gaan in de ontwikkelingen en de positie van de Nederlandse glastuinbouw als toonaangevende kennispartner te behouden, is behoefte aan voldoende opgeleid personeel en concrete oplossingen en innovaties vanuit het bedrijfsleven. Door studenten (WO, HBO en MBO) nauw samen te laten werken met kennisinstellingen aan actuele innovatievraagstukken vanuit het tuinbouwcluster, worden bedrijven geholpen en studeren young professionals af met de nieuwste inzichten.

World Horti Center verbindt haar omvangrijke netwerk van innovatieve bedrijven en ondernemers met de Learning Community, om hieruit concrete innovatievraagstukken te formuleren. Vanuit deze vraagstukken zullen binnen twee jaar, 15 onderzoeksprojecten worden gerealiseerd.