Na een aantal bovengemiddeld warme weken komen de koudere temperaturen er weer aan. Dat betekent dat de ramen meer en meer gesloten zullen zijn in de kas. En dat brengt een hoger risico op schadelijke gassen in de kas met zich mee.

De MACview Greenhouse Gas Analyzer helpt de teler om de luchtkwaliteit in orde te houden wat kan leiden tot een extra rendement van maar liefst 6% op de teelt, aldus Environmental Monitoring Systems (EMS) dat de 'snuffelpaal', o.a. komkommerteler Rino Kaljouw vertelde er al eens over, ontwikkelde.

Schadelijke rookgassen door de CO2-dosering
Ondanks dat het doseren van CO2 tijdens de teelt onmisbaar is, brengt dit tegelijkertijd een grote risico's met zich mee. Tijdens het doseren van CO2, zullen ook schadelijke rookgassen de kas in worden gebracht, die de luchtkwaliteit verminderen. Op dit moment zal de plant minder rendement opbrengen.

Door middel van de MACview Greenhouse Gas Analyzer wordt real time gemonitord wat de plant aan blootstelling heeft. Door deze real time meting kan de teler direct acties ondernemen, zodat de leefomstandigheden van de plant weer worden geoptimaliseerd.

De snuffelpaal wordt primair voor drie zaken gebruikt:

  1. risicomanagement (beheersen van pieken en gemiddelden NOx en ethyleen).
  2. doseren ethyleen in tomaten (afrijping einde teelt)
  3. NOx-sturing, groeireductie / groeibevordering (NOx is zowel groeihormoon alsook toxisch).

Sluipmoordenaars
Ethyleen is 'een sluipmoordenaar'. Er gaat iets mis en het is daarna plots aanwezig in de kas. Daarom worden op de ethyleenconcentraties alarmen ingezet. Als een concentratie hoger is dan de ingestelde setpoints wordt er direct een alarm uitgestuurd ter waarschuwing. Dit kan via de klimaatcomputer, de e-mail en een SMS.

NOx geeft bij hogere concentraties gedurende lange periode risico op schade. Door ook hier een alarm in te stellen op de een gemiddelde NOx-waarde die berekend wordt over xx uur wordt de teler gewaarschuwd op mogelijke risico’s op schade. Dit kan via de klimaatcomputer, de e-mail en een SMS.

Het overschrijden van NOx en ethyleen ontstaat vaak bij:

  • een plotseling optredend defect in WKK, ketel of periferie zoals kleppen en/of pakkingen.
  • geleidelijke defecten zoals slechter lopende motor, vervuiling van de rookgasreiniger, verslechterde afstelling van de brander.

NOx-sturing, resulterend in groeibevordering werkt als volgt, weten ze bij EMS.

  • NOx is een phytohormoon en beneden een bepaalde concentratie groeibevorderend. Een driejarig onderzoek afgerond in december 2017 heeft dit uitgewezen. Door binnen een bepaalde bandbreedte te regelen krijgt de teler meer opbrengst aan gewas (biomassa). De tuin waarop EMS dit onderzoek uitvoerde was een tomatenteelt waar uiteindelijk 6% verlies gevonden werd door te hoge concentraties NOx.
  • Er zijn meerdere mogelijkheden om de NOx concentratie te beheersen. Dit is per situatie anders. EMS. kan advies uitbrengen om de groei te bevorderen.
Voor meer informatie:
Environmental Monitoring Systems (EMS) B.V.
info@macview.nl
www.macview.nl
 

Peter-Jan Goedegebuure             
06-53453221        
pj.goedegebuure@macview.nl              

Jurian de Graaf
06-82251387
j.degraaf@macview.nl