Tholen – Meten is weten, maar heeft de teler ook in beeld wat er tussen de nutriëntmetingen door in het water en dus indirect met zijn teelt gebeurt? Eigenlijk niet en daar moet het wel heen als telers verder willen optimaliseren. Veel meer meten is daarom belangrijk en dat wil CE-Line met een automatisch water- en nutriëntenmanagementsysteem mogelijk maken.

“Elke paar uur irrigatiewater op smaak, dat is ons doel”, vertelt Wilco Dijkstra. Hij stond in juni op GreenTech om telers bekend te maken met de mogelijkheden van het concept waar online nutriëntenmeting gecombineerd wordt met individuele nutriëntendosering. “Aan de technologie om op laboratoriumniveau macronutriënten te kunnen meten, is vanuit The Sensor Factory zo’n tien jaar gewerkt. Door de juiste reagentia en elektronica geautomatiseerd bij elkaar te brengen, en dat luister heel nauw, kunnen we tien macronutriënten tegelijk meten.”


Wilco Dijkstra op GreenTech

Nutriëntenschommelingen in beeld
De glastuinbouw is bij uitstek een sector waar er behoefte is aan het meten van nutriënten (ionen) en dus is het niet vreemd dat CE-Line de stap naar deze sector heeft gezet. “Wij komen echt uit de waterwereld en zijn, toen de techniek er klaar voor was, gaan testen bij telers. We wilden kijken of wij datgene wat wij beweerden ook in de glastuinbouwpraktijk waar konden maken. Het moest namelijk wel haalbaar en realistisch zijn.”

Het is immers niet niks om tien macronutriënten in één keer te kunnen meten daar waar telers nu vaak werken met wekelijkse laboratoriumresultaten waarop vervolgens de bemestingsstrategie voor de nieuwe week wordt aangepast. “Uit het meten van drainwater tijdens de praktijktesten kwam naar voren dat er door de dag heen concentratieverschillen van twintig tot wel dertig procent voorkwamen in het nutriëntenniveau. Zelfs per uur werden er flinke verschillen gemeten.”

“Dat gaf te denken”, vervolgt Wilco. “Telers hergebruiken namelijk hun drainwater met wisselende nutriëntenniveaus en daar worden vaak vaste concentraties meststoffen aan toegevoegd, gebaseerd op de wekelijkse labmeting. Als het uitgangswater echter frequent varieert, dan is het vervolgens logisch dat door toevoeging van vaste concentraties meststoffen de waardes van het uiteindelijke irrigatiewater ook uiteenlopen. Nu weten telers dat vaak niet, omdat ze het niet frequent kunnen meten. Zeker over een hele week bezien kunnen zulke schommelingen in het gietwater een serieus effect op de teelt hebben.”


Het complete CE-Line concept

Sturen, als het kan volautomatisch
Het hebben van meer inzicht is één, maar telers willen met die extra informatie natuurlijk ook beter kunnen sturen. Dat kan op twee manieren. “Als een teler al beschikt over een systeem waarmee hij vloeibare meststoffen in tanks kan vermengen, dan kan het concept zo geïmplementeerd worden. En als een teler al beschikt over injectiemodules voor meststoffen, dan hoeft ons systeem van nutriëntenmeting daaraan alleen nog gekoppeld te worden.”

Het grootste deel van de markt werkt echter nog met het a-b-bakprincipe, weet Wilco. “Daar is ons meetsysteem nog te snel voor. Met een a-b-bakprincipe kunnen telers simpelweg niet snel genoeg hun irrigatiewater aanpassen, tenzij er zeven bakken staan om sneller te kunnen switchen. Maar dat is in de praktijk niet zo. Met de ontwikkelingen op het gebied van precisiebemesting zie je echter dat individuele doseerunits weer meer in trek raken. Bij die ontwikkeling willen wij aanhaken en wij staan daarom ook open voor meer contact met telers en toeleveranciers om dit concept samen in de glastuinbouwsector te realiseren. Telers kunnen met onze technologie besparen op het gebruik van water en nutriënten en een opbrengstverhoging van enkele procenten lijkt mogelijk.”

Op dit moment wordt het CE-Line-concept ook meegenomen in een onderzoek van Wageningen University & Research naar nutriënt specifiek telen. Lees daar hier meer over

Voor meer informatie:
CE-Line
www.celine.frl 

Wilco Dijkstra
w.dijkstra@sensor-factory.com 
+31 (0)6 15 209 889