De markt voor online boodschappen kan groeien naar 5 miljard euro in 2020, verwacht het ING Economisch Bureau. Hier ligt voor supermarktorganisaties een grote kans om hun leidende positie in foodretail te versterken. Daarnaast neemt voor supermarkten het belang toe om waarde toe te voegen in een sterk op prijs concurrerende markt. Door de focus op waardetoevoeging ontstaat er meer ruimte voor innovatie en versterkt de binding met klanten.

Online groeipotentie voor boodschappen

Wat betreft online dienstverlening is er nog een hoop onontgonnen terrein. De voornaamste uitdaging voor de verdere groei van online verkoop is om interessante doelgroepen zoals gezinnen, welgestelde ouderen en kleine bedrijven via het juiste model te bedienen. Verschillende ontwikkelingen sterken de verwachting dat er via online kanalen groei te behalen is:
  • De investeringen die worden gedaan in verschillende online distributiemodellen. Bijvoorbeeld in het opzetten van afhaalpunten, ontwikkelen van software en opleiden van personeel;
  • De opkomst en het succes van het online kanaal in de non-food detailhandel;
  • Het aandeel van online boodschappen in de ons omringende landen;
  • De gewenning bij de consument om digitaal en mobiel te bestellen en te betalen en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en apps om het bestelproces te vereenvoudigen en optimaliseren;
  • Het gemak om voor de grote boodschappen niet meer de winkel in te hoeven.

Ondernemerschap verandert door toegenomen consolidatie

Het winkellandschap verandert ook door het dalende aantal supermarktformules en de groei van de overgebleven formules. Door de focus van de supermarktorganisatie op formulepositionering, inkoop en de logistieke processen, ligt er voor de ondernemer nog meer nadruk op de winkelvloer. Dirk Mulder, sectormanager Food & Retail: “Zelfstandigen onderscheiden zich door de interactie met klanten op te zoeken, uit te blinken in personeelsmanagement en loonkostenbeheersing, te sturen op het voorkomen van derving en in te spelen op de lokale marktbehoefte.”

Klik hier voor het rapport