Tholen – De energietransitie is in volle gang. Steeds meer elektriciteit wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Een goede ontwikkeling die alleen ook gepaard gaat met een toename van de schommelingen op het net en dus met meer onzekerheid over de levering van elektriciteit. Neem daar de alsmaar toenemende elektriciteitsprijzen bij en het wordt al snel duidelijk dat in de huidige markt de rol van de WKK nog lang niet is uitgespeeld. Zelf elektriciteit opwekken wordt weer extra interessant. Dennis van Leeuwen van MAN Rollo, leverancier van diesel- en gasmotoren: “Hoe het met de energietransitie over tien jaar precies staat, weet nog niemand. Tot dat moment is investeren in een WKK gunstig, want binnen drie tot vier jaar heb je je investering in veel gevallen al terugverdiend en vervolgens heb je daar nog jaren profijt van.”

De glastuinbouwsector wordt momenteel gekenmerkt door schaalvergroting en het steeds groter groeien van individuele bedrijven. Toch zijn er ook nog steeds heel veel bedrijven van kleinere omvang die in het licht van moderne teeltontwikkelingen steeds meer elektriciteit nodig hebben. Juist voor die bedrijven, met een elektriciteitsvraag tot 1 Megawatt, ziet Dennis kansen. “Veel kleinere bedrijven vallen nu tussen wal en schip. Zij hebben wel elektriciteit nodig, maar kiezen uit kostenoogpunt niet voor een rookgasreiniger. Bij een WKK tot 1 Megawatt is zo’n rookgasreiniger niet nodig, want de huidige kleinere WKK’s voldoen tegenwoordig ook zonder rookgasreiniger al aan de strengste emissie-eisen. Vroeger waren dit soort installaties een no-go omdat ze niet zo efficiënt waren als een grote WKK, maar ook dat is inmiddels verleden tijd.”

Eigen noodstroomvoorziening en gunstig verdienmodel
Met een eigen WKK kunnen telers zelf elektriciteit opwekken, waardoor ze niet langer afhankelijk zijn van levering van netstroom. Zeker met het oog op de ontwikkelingen in België, waar gevreesd wordt voor een black-out waarbij de spanning op het net wegvalt, is het belangrijk om een goed klimaat voor het gewas te kunnen garanderen. En omdat veel Europese elektriciteitsnetten tegenwoordig gekoppeld zijn, zullen ook de buurlanden daar dan iets van merken. “Telers hebben met een WKK hun eigen noodstroomvoorziening in huis.”Maar een eigen WKK betekent niet per se dat telers geen netstroom meer af kunnen nemen. “Het is eerder zo dat telers zelf kunnen kiezen. Als de netstroom goedkoop is, kan netstroom afnemen nog steeds gunstig zijn, terwijl als de prijzen hoog zijn, terugleveren weer een interessant verdienmodel oplevert. Op momenten dat de WKK niet nodig is kan deze terugleveren en het net stabiliseren. Dit is zeer interessant voor Tennet in verband met het snel op- en afschakelen. Maar sinds kort is balancering op frequentie ook mogelijk. Stel dat een teler een WKK van 1 Megawatt op vol vermogen laat draaien, maar aan negentig procent van dat vermogen genoeg heeft. Daarmee draait de teler dan zijn basislast weg en blijft bijvoorbeeld tien procent regelvermogen over. Hiermee kan een teler zijn frequentiesturing (R1) verkopen tegen een nog interessantere prijs."

Stimulering van WKK’s pure noodzaak
Niet alleen kleinere bedrijven kunnen overigens baat hebben bij WKK’s met een lager vermogen. Ook het bij elkaar zetten van meerdere kleinere installaties in plaats van één grote heeft voordelen (redundantie en rendementsbehoud in deellast). “Kleinere installaties worden ook in de automotive en de marine industrie gebruikt. Hierdoor liggen de aanschafkosten lager en is ook het onderhoud goedkoper. De onderdelen zijn eenvoudiger voorhanden en de teler is niet afhankelijk van één leverancier.”

MAN Rollo, onderdeel van de Pon Groep, is actief in negen Europese landen. “Nederland is dichtbevolkt met WKK’s dus qua vermogen moeten we het prima kunnen rooien hier. Het gaat vooral om het opvangen van de kortstondige dippen, de rimpelingen tussen de kwartieren. Vooral in België is de situatie ernstig, daar is stimulering van WKK’s nu echt pure noodzaak”, besluit Dennis.

Voor meer informatie:
MAN Rollo
www.manrollo.com 
info@manrollo.com 

Dennis van Leeuwen
d.vanleeuwen@manrollo.com