Tijdens de Dutch Agri Food Week en het weekend van de wetenschap presenteerden Hortus Alkmaar en Vivaltes BV de voortgang van hun onderzoek naar het gebruik van inhoudsstoffen van pepers tegen obesitas. In het Evergreen project van GreenPort NHN werken Hortus Alkmaar, Vivaltes, Fytagoras en de Universiteit van Amsterdam samen aan dit onderzoek.

Theo Droog van Hortus Alkmaar belichtte het belang van geneeskrachtige kruiden en de mogelijkheden die dit biedt voor de gezondheid. De Hortus Alkmaar maakte voorheen onderdeel uit van VSM, maar ging nadat VSM de productieafdeling sloot, zelfstandig verder. De collectie geneeskrachtige planten van de Hortus is omvangrijk en de Hortus is daarmee een belangrijke leverancier van het kenniscentrum plantinhoudsstoffen in Nederland. Ook levert de Hortus Alkmaar op bestelling kruiden en planten aan bedrijven en instellingen binnen en buiten de regio.

Vanuit eerder onderzoek in het zogenaamde Green Health consortium was de peper geïdentificeerd als leverancier van inhoudsstoffen die werken tegen obesitas. Op basis van dit eerdere onderzoek werken de partners nu verder samen. Hortus Alkmaar teelt verschillende pepersoorten, waarbij ze de planten verschillende stressfactoren meegeeft. Het blijkt namelijk dat stress, zoals droogte of zout, van invloed is op de concentratie van de inhoudsstoffen. Fytagoras haalt de inhoudsstoffen uit de pepers en beoordeelt daarmee, samen met de Universiteit van Amsterdam, het effect van de verschillende teeltmethodes.

Vivaltes test vervolgens de inhoudsstoffen op de werking tegen obesitas. Marjolein Wildwater, directeur van Vivaltes, gaf een uitgebreide toelichting hoe zij hiervoor Caenorhabditis elegans (klein wormpje) gebruikt. Doordat dezelfde c-elegans een vergelijkbaar gedrag vertoont als de mens en ook de reacties van c-elegans op stoffen vergelijkbaar is met menselijke reacties, geeft het onderzoek waardevolle informatie over de wijze waarop de inhoudsstoffen bij mensen werken. Dure klinische tests op mensen kunnen hiermee toegespitst worden op die stoffen waarvan de werking al grotendeels bekend is.

Het doel van de onderzoekers is om de inhoudsstoffen te identificeren die het beste effect geven tegen obesitas en hierbij ook de pepersoort en teeltwijze vast te leggen. Om al een beeld te krijgen van de wijze waarop het product uiteindelijk op de markt gebracht kan worden, werd de bezoekers gevraagd een enquête in te vullen.

In het EVERGREEN project van GreenPort NHN werken ondernemers en onderzoekers samen aan het vinden van innovatieve oplossingen voor duurzame teelt, inhoudsstoffen en teelt op water. Het EVERGREEN project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Noord-Holland.

Bron: Greenport Noord-Holland