Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Glastuinbouw Nederland blij over verwacht 'stabiel beleid'

Nieuw kabinet niet strenger voor tuinbouw dan Europa?

Coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB erkennen terecht het grote belang van voedselzekerheid, ook in het kader van onze internationale veiligheid. Dat stelt Glastuinbouw Nederland in een eerste reactie op het op 16 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 'Hoop, lef en trots'.

"We zijn daarnaast blij dat de coalitie aangeeft zich aan de bestaande afspraken over de energietransitie te houden en alleen met nieuw beleid te zullen komen als de doelen niet worden gehaald. Dat komt tegemoet aan het door ons gevraagde stabiele overheidsbeleid en schept duidelijkheid voor onze ondernemers", vertelt voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland.

De aankondiging dat de coalitie nadrukkelijk niet wil dat Nederland met extra regels komt bovenop Europese regels, de zogeheten nationale koppen, kan eveneens op instemming van Glastuinbouw Nederland rekenen. Dat geldt ook voor het plan om bestaande nationale koppen zo maximaal mogelijk te schrappen.

Arbeid
Het Hoofdlijnenakkoord stelt dat mensen voortaan meer loon naar werken moeten krijgen door lastenverlichting op arbeid. "Dit is een hartenwens van de glastuinbouw. Het maakt werken in de glastuinbouw aantrekkelijk", zegt voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland. Bij arbeidsmigratie is het positief dat de coalitie verder wil werken aan de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. "Dat sluit aan bij de ambitie van Glastuinbouw Nederland om kwetsbare medewerkers te beschermen, wat past bij goed werkgeverschap." Ook juicht Glastuinbouw Nederland het aangekondigde innovatieprogramma voor robotisering toe.

Energie
Glastuinbouw Nederland is positief over het voornemen van de coalitie om door te gaan met de ingezette energietransitie, waarbij er meer aandacht zal zijn voor eigen opwek van energie en energieleveringszekerheid. De coalitie wil daarnaast voorrang geven aan het oplossen van netcongestie. Dat is van belang voor de energietransitie in de glastuinbouw.

Bom-Lemstra is verheugd dat de coalitie expliciet aangeeft ondernemers handelingsperspectief te willen bieden. "Letterlijk staat in het hoofdlijnenakkoord: 'Wij houden ons aan de bestaande afspraken; alleen als we de doelen niet halen, maken we alternatief beleid. Er komen geen nieuwe nationale koppen op Europees beleid'. Daarmee kunnen we de overheid houden aan de afspraken uit het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030. En dat biedt onze ondernemers rust, duidelijkheid en zekerheid."

Water & Omgeving
Het stemt Glastuinbouw Nederland tevreden dat de coalitie aandacht heeft voor de beschikbaarheid van zoetwater en dat ze de stikstof- en fosfaatnormen in oppervlaktewater eindelijk in lijn wil brengen met de ons omringende landen België en Duitsland. Daardoor ontstaat een eerlijker concurrentiepositie. Ook is Glastuinbouw Nederland 'content' met het voornemen om het stikstofbeleid te herzien, waarbij het invoeren van een correctiewaarde van minimaal één mol/hectare/jaar een goede stap vooruit is. In combinatie met bedrijfsspecifieke emissiedoelen biedt dat perspectief.

Het voornemen een visie op de ruimtelijke en economische structuur van Nederland te ontwikkelen is voor de glastuinbouw belangrijk, te meer omdat het Hoofdlijnenakkoord erkent dat het verdienvermogen van de tuinbouw van strategisch belang is voor Nederland en Europa. Bom-Lemstra: "Het is goed om te zien dat er meer waardering is voor de agrarische sector en dat de overheid beseft dat ze niet op de stoel van de ondernemer moet gaan zitten. Daardoor kan deze binnen de gestelde grenzen maximaal bijdragen aan de Nederlandse economie én maatschappij."

Verdere uitwerking
De thema's en voorstellen uit het hoofdlijnenakkoord dienen nog verder te worden uitgewerkt in concrete beleidsprogramma's. "We zien dat de coalitie voor de glastuinbouw relevante thema's zoals plantgezondheid niet benoemt. Ik weet niet of we dat positief of negatief moeten duiden. Daarom is aandacht voor de nadere uitwerking en de financiën van dit akkoord van groot belang. In zijn algemeenheid geldt dat we benieuwd zijn naar de uitvoering van dit akkoord", vertelt Bom-Lemstra.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Publicatiedatum: