Westland Verstandig gaat weer het initiatief nemen om het College van Burgemeester en Wethouders Westland te verzoeken grondig uit te zoeken welke delen van de 5.000 ha bebouwd zijn met goede kassen en welke percelen braak liggen of in beslag genomen worden door zwaar verouderde kassen. Dit moet dan ook ruimtelijk goed in beeld worden gebracht. Als dat in beeld is, dan kan het Westland verdere plannen maken en een aantal ruimte eisende dringende grote vraagstukken (zoals meer groen, meer passende woningen voor starters, senioren, groepswonen) oplossen.

De organisatie wil dat de Provincie en lobbyorganisatie Glastuinbouw Nederland overtuigen dat niet alle voor glastuinbouw bestemde gronden “heilig” zijn. Men kan dan ook zorgen dat Westland groener en leefbaarder wordt, een betere wegeninfrastructuur krijgt, beter openbaar vervoer, meer recreatie, meer ruimte voor de maakindustrie etc. Dat laatste zal in de nabije toekomst belangrijk worden. Immers duidelijk is dat florerende tuinbouw en goede en prettige leefomgeving met elkaar verbonden zijn.

Onderzoek
Westland Verstandig zal bij motie een dergelijk onderzoek vragen. Eerder werd toegegeven door het bestuur dat een dergelijk onderzoek wenselijk is.
Westland Verstandig wil een onderzoek naar het gebruik van gronden in Westland.
Welke gronden zijn in Westland echt nodig om de tuinbouw in Westland als belangrijke economische motor te handhaven en liefst te versterken? Van de ruim 9.000 ha die Westland groot is, is bijna 5.000 ha bestemd voor de glastuinbouw. Ca. 1.000 ha is water. Wonen, groen, recreatie, industrie, wegen, fietspaden etc. zijn dan totaal ca. 3.000 ha.

Door Westland rijdend worden veel percelen waargenomen waar al vele jaren geen kassen staan. Ook zijn er veel volstrekt verouderde kassen waar niet of nauwelijks nog in geteeld kan worden.

Naar verluidt staan er in Westland ca. 2.300 kassen waarvan 1.200 verouderd zijn. Vaak staan die verouderde kassen bij elkaar met veel braakliggende percelen er om heen. Deze gebieden zijn onder meer Westduinlaan in Monster en de Symfonie in Honselersdijk. Deze verouderde kassen en braakliggende percelen heeft Westland blijkbaar niet nodig om toch nummer 1 in Nederland en de wereld te zijn op het gebied van de tuinbouw.

Bron: Westland Verstandig