Data van Food Compass vanuit het microbiologische onderzoeksprogramma zijn opgenomen in een recent gepubliceerd WHO/FAO rapport naar het voorkomen en beheersen van microbiologische risico's in verse groenten en fruit. "De dataset van Food Compass over een periode van 9 jaar, bevestigt incidentele microbiologische verontreinigingen op groenten en fruit en onderstreept het belang van hygiënisch werken in teelt en het handelskanaal", zo melden ze.

De onderzoekers van de WHO/FAO concludeerden dat de productgroepen verse bladgroenten en kruiden, kiemgroenten en Cantaloupe meloenen het meest in verband worden gebracht met ziektegevallen en uitbraken. Beschikbare wetenschappelijke en publieke data van officiële surveillance, ziektelast, terugroep en prevalentie van ziekteverwerkers, geassocieerd met groenten en fruit was beperkt. De algemene aanbeveling vanuit het WHO/FAO-onderzoek is gericht op hygiënisch werken en het nemen van beheersmaatregelen om verontreiniging te voorkomen in de teelt (bijv. vollegronds- en kassenteelt) en na de oogst verder in de afzetketen tot de consument.

Risico's beheersbaar
Jaarlijks worden door Food Compass 1400 monsters, verdeeld over 18 productgroepen, getest op aanwezigheid van de ziekteverwekkers Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, Shiga toxine producerende E.coli (STEC), Listeria monocytogenes, Salmonella en Staphylococcus aureus en E.coli als hygiëne-indicator. De humane pathogenen hebben ieder hun eigen kenmerken (en ziekmakend effect) en kunnen via diverse bronnen (water, grond, machines, mensen) en besmettingsroutes incidenteel op groenten en fruit terechtkomen.

Praktische vertaling Food Compass-data
Het microbiologische onderzoeksprogramma van Food Compass levert informatie over de aanwezigheid van ziekteverwekkers op en in verse, onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen bij handelsbedrijven, sorteer -en pakstations, veilingen en telersverenigingen. Het onderzoeksprogramma is mogelijk door de financiële bijdrage van 240 Food Compass deelnemers. Het delen van de data van Food Compass met de WHO/FAO is een voorbeeld om proactief bij te dragen aan implementatie van microbiologische beheersmaatregelen in Hygiëne richtsnoeren van Codex Alimentarius en daarop gebaseerde private certificatieschema's zoals bijvoorbeeld GLOBAL.G.A.P.

Voor meer informatie:
Food Compass
info@foodcompass.nl
www.foodcompass.nl