Tot 2030 zet de gemeente geen 'concrete stappen' voor de toekomst van de Harmelerwaard. Dat is afgelopen week door de gemeenteraad besloten. Het besluit komt niet helemaal als een verrassing, het zat er al aan te komen. Voor de glastuinbouw betekent het in feite stilstand. Men kan doorgaan, maar vooralsnog is er geen zicht op een duurzame toekomst.

De gemeente ontbeert het geld om stappen te zetten, zo blijkt. Een verkenningsstudie werd uitgevoerd. Zowel meer groen, meer woningen als ruimte bieden aan glastuinbouwontwikkeling lagen op tafel.

De verkenningsstudie maakt duidelijk wat de deelnemers aan het participatietraject belangrijk vinden voor de toekomst van het gebied, deelt de gemeente op een speciale pagina voor discussie over de gebiedsontwikkeling. "Groen, recreatie en verduurzaming staan daarin centraal. Alleen is realisatie van de perspectieven op de korte termijn onbetaalbaar. De gemeenteraad heeft daarom besloten tot 2030 nog geen concrete stappen zetten in de ontwikkeling. Dit betekent: doorgaan met het huidige gebruik (‘nul-scenario’)."

De gemeenteraad heeft ook besloten om woningbouw op grote schaal in de toekomst onmogelijk te maken in de Harmelerwaard. De tuinders hoopten dat een flink woningbouwprogramma genoeg zou opleveren om de tuinders uit te kopen en mogelijk te verplaatsen.

De gemeente zegt wel werkt te maken van meer toekomstperspectief. "Voor de toekomstperspectieven op de langere termijn zijn samenwerkingspartners en subsidies nodig. Dit vraagt om een lobbytraject, samen met provincie Utrecht en gemeente Utrecht." De gemeenteraad wil een goed doordachte beslissing nemen over het geld dat hiervoor nodig is. Daarom vraagt de gemeenteraad om meer duidelijkheid over de financiële betrokkenheid van de andere partners, voordat de raad zelf geld beschikbaar stelt.

Bron: Gemeente Woerden