Monique van Wordragen, Directeur Business Unit Glastuinbouw van de WUR is het nieuwe bestuurslid bij Greenports Nederland. Ze heeft biologie gestudeerd in Leiden en was daar al meer geïnteresseerd in planten dan in dieren.

“Ik ben gepromoveerd in Wageningen op insectenresistentie in chrysant. Toen ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de glastuinbouw en vond het een fascinerende sector waar biologie en techniek bij elkaar komen. Later ben ik altijd blijven werken in de land- en tuinbouw in verschillende functies op het snijvlak tussen wetenschap en praktijk."

Greenports Nederland stelde enkele vragen aan haar.


Monique van Wordragen

Welke rollen heb je binnen het tuinbouwcluster zowel regionaal als landelijk?
"Ik ben Bestuurslid Greenport West-Holland, onlangs dus Bestuurslid Greenport Nederland, Bestuurslid TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Co-Voorzitter werkgroep Horticulture van EPSO."

Waarom ben je DB lid geworden?
"Ik vind dat de tuinbouw zich meer zou moeten organiseren rond de belangrijke thema’s en uitdagingen: duurzaamheid, arbeid, innovatie en met name ook wat betreft communicatie naar de maatschappij en naar de diverse overheden. Vanuit het bestuur van Greenport NL hoop ik daaraan te kunnen bijdragen."

Wat zie je voor uitdagingen voor Greenports Nederland?
"Relevant blijven door meerwaarde te bieden naast de brancheorganisaties. Een belangrijke opgave lijkt mij om het imago van de tuinbouw te verbeteren en samenwerking op het gebied van innovatie te versterken. Daar is GPNL goed voor gepositioneerd."

Welke thema's die vanuit Greenports Nederland worden opgepakt spreken jou het meest aan en wat is hier de grootste uitdaging?
"Dat is voor mij het thema Gezonde planten en Internationalisering. Of we willen of niet, binnen afzienbare tijd zullen de meeste gewasbeschermingsmiddelen verboden zijn. Er moeten nog heel wat stappen worden gezet voor we dat met biologische middelen en versterking van plantweerbaarheid volledig kunnen opvangen. Greenports kan de lobby ondersteunen, die nodig is om de tijd te krijgen voor die aanpassingen en kan een rol spelen bij de afstemming van de innovatieagenda’s die verschillende spelers in de sector aan het ontwikkelen zijn."

"Qua internationalisering; Onze sector is niet begrensd door de landgrenzen van Nederland. Nederlandse toeleveranciers opereren wereldwijd, producenten telen steeds meer (ook) in het buitenland en de hele wereld kijkt naar Nederland voor het ontwikkelen van de innovaties die nodig zijn voor een duurzame productie. Niet Nederland, maar de wereld is ons speelterrein dus Greenports Nederland zou zich ook op de internationale ontwikkelingen moeten oriënteren. Vooral ook omdat er veel beleid in Brussel wordt gemaakt en de EU grote onderzoeks- en innovatieprogramma’s heeft, die kansen bieden voor de sector. Een goede lobby en communicatiestrategie gericht op de EU is nodig om de glastuinbouw positief in beeld te krijgen in Europa. Daarbij zouden we samenwerking moeten zoeken met andere landen en regio’s die belang hebben bij een sterke tuinbouwsector."

Bron: Greenports Nederland