Glass House Brands is begonnen met het telen van cannabis in een onlangs gerenoveerde kas op hun locatie in Zuid-Californië.

Kyle Kazan, medeoprichter, voorzitter en CEO van Glass House: "We zijn zeven maanden na de renovatie van de kas gestart met telen van cannabis in kas 5. De nieuwe kas lijkt op kas 6 op onze locatie in Zuid-Californië. Beide kassen zijn Kubo Ultra-Climamodellen. Met behulp van kas 5 kunnen we onze capaciteit met meer dan 70% verhogen. Bovendien kunnen we legale, veilige en hoogwaardige cannabis met concurrerende prijzen aan meer consumenten leveren. Kas 5 moet de opbrengst en de waarde voor aandeelhouders verhogen net zoals kas 6. Op basis van de huidige prijzen verwachten we dat kas 5 jaarlijks €93,61 miljoen omzet oplevert. De komende maanden verwachten we daarom een beter resultaat."

"Er kan 10% meer geteeld worden in kas 5 dan in kas 6. Er wordt verwacht dat het jaarlijks 113.000 kilo cannabisbiomassa oplevert. Daardoor zal de totale teeltcapaciteit van het bedrijf toenemen tot meer dan 272.000 kilo per jaar. We verwachten dat vanaf begin april kas 5 beplant is en dat vanaf dezelfde maand omzet gegenereerd wordt. Op die manier hopen we een maximale opbrengst te halen tijdens de Californische zomer."

Voor meer informatie:
Glass House Farms
www.glasshousefarms.org