Tholen - In de teelt van spinazie op water lopen telers in veel systemen tegen het probleem aan dat het gewas zichzelf na een aantal rondjes ‘vergiftigt’. De oorzaak wordt gezocht in wortelextrudaten. Lastig is dat dit nog niet met zekerheid vaststaat en dat nog niet zeker is welke stof of stoffen precies de problemen gaan geven. Reden voor Industrial Product Solutions om samen met de Indiase samenwerkingspartner Pinterra het probleem te voorkomen middels een nieuw teeltsysteem.

“Vanwege de problemen waarmee de markt te maken heeft, zijn wij het gaan zoeken in verticale teelt”, geeft André van der Stoel aan. Hij is de CEO van Industrial Product Solutions. Samen met Pinterra heeft het bedrijf een demonstratieopstelling ontwikkeld met verticale teelt van spinazie op water. “Daarmee hebben we inmiddels één jaar lang proefgedraaid. Het is een continu teeltproces waarin je elke dag, of in ons geval in de proef elke week oogst. We hebben een jaar lang doorgedraaid, zonder problemen.”

Het systeem van 2 bij 5 meter heeft in India gedraaid. André was afgelopen december voor het laatst om zelf te kijken. Hij was mee op een Nederlandse handelsmissie. “Daar hebben we met Pinterra een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het in de markt zetten van dit innovatieve teeltsysteem.”


André (links) zet de handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst met Pinterra

Geen wortelextrudaten, wel opgeloste zuurstof
Het systeem op de foto is nog handmatig. Onder meer voor het wisselen van het substraat, in dit systeem een membraan. “Dit membraan is van cellulose. Het is een steriel materiaal. Na elke oogst wisselen we het membraan. Daarmee verwijderen we ook de wortels en de wortelextrudaten.” In de testperiode van een jaar is ook naar voren gekomen dat het mogelijk is om de membranen te laten composteren in het water. “Op dat moment blijven er na de oogst alleen nog wortels over.”

De volgende stap die de samenwerkingspartners nu willen zetten is het volledig automatiseren van het systeem. “Dat hoeft niet per se, maar is wel essentieel voor opschaling.” Ook raadzaam is dan de installatie van een systeem om het water te zuiveren. “Bij de proef heeft slechts een hele simpele unit gedraaid. Cruciaal daarbij is opgeloste zuurstof. Dat was een zeer belangrijke toevoeging om het systeem goed werkend te krijgen.”

2.0-versie
In de proef is één jaar met hetzelfde water gedraaid. “We hebben enkel meststoffen toegevoegd. Bij opschaling is waterdesinfectie zeker aan te bevelen. Het geeft de teler namelijk nog meer zekerheid.” Op dit moment zijn beide partijen bezig met de ontwikkeling van een 2.0-versie van het systeem. Dat systeem wordt volledig geautomatiseerd. “Het is een teeltsysteem waarbij wordt geteeld met gewassen die op een hoge dichtheid kunnen groeien. Telen kan in verschillende dichtheden voor verschillende fases van de teelt. Het veranderen van de dichtheid gebeurt in een automatisch systeem volledig automatisch.”

Daarnaast wordt ook met het 1.0-systeem (zie de foto hieronder) doorgetest. “Bijvoorbeeld met het composteren van de membranen. Die membranen neem ik mee naar Fruit Logistica in Berlijn. Daar vertel ik graag meer over dit systeem. Je kunt er ook allerlei kleinere kruiden- en slasoorten goed mee telen.”

Industrial Product Solutions is op Fruit Logistica te vinden in hal 3.1, stand A-33.

Voor meer informatie:
André van der Stoel
Gert-Jan Mulder
Industrial Product Solutions BV
André: +31 (0) 646713208
Gert-Jan: + 31 (0) 648122944
info@industrialproductsolutions.nl
www.industrialproductsolutions.nl