Carin van Huët is vanaf 8 januari de nieuwe financieel directeur van telerscoöperatie FruitMasters. In deze functie is ze verantwoordelijk voor de afdelingen Finance & Controlling, ICT, S&OP, Duurzaamheid en Coöperatiezaken.

Carin van Huët had eerder diverse directiefuncties bij bedrijven in de sector, waaronder als directeur Food & Agri bij Rabobank Nederland. Daarnaast was zij als voorzitter van de sectortafel ook betrokken bij het uittekenen van de contouren van het Landbouwakkoord.

Groei & efficiency
Adriaan Vis, CEO van FruitMasters, is blij met de komst van Carin: "In het verlengde van onze Gezonde Groei 2030 strategie, willen we verder groeien voor een toekomstbestendige coöperatie en sector. Daarbij staat het rendement van onze telers centraal. Dit realiseren we door goed naar zowel onze opbrengsten als kosten te kijken. Om te kunnen groeien zijn we gestart met onze ambitieuze nieuwbouw, investeren we onverminderd in nieuwe rassen en langdurige partnerships en houden we onze uitgaven kritisch tegen het licht. Verdere automatisering en digitalisering moeten extra kostenbesparingen opleveren. Met Carin aan boord hebben we het volste vertrouwen dat zij deze koers zal handhaven om onze ambities te verwezenlijken."

Agrariër in hart en nieren
Carin van Huët kijkt uit naar haar nieuwe rol binnen FruitMasters: "Mijn interesse ligt al jarenlang in de Food & Agrisector. Ik ben geboren en getogen op een melkveehouderij en jarenlang intensief betrokken geweest bij alle ontwikkelingen in de tuinbouw. Ik ben trots op ons Nederlandse product. Onze sector en telers zijn koplopers in de internationale Food & Agrisector, waarbij het belang van kwalitatief, hoogwaardig en veilig voedsel voorop staat. FruitMasters zet zich als coöperatie in voor een toekomstbestendige sector en ik ben vastbesloten mijn steentje daaraan bij te dragen."

De bestuurlijke verantwoordelijkheid van de coöperatie blijft in handen van Adriaan Vis.

Voor meer informatie:
FruitMasters
Deilseweg 7
4191 NX Geldermalsen
+31 (0)345 578 800
info@fruitmasters.com
www.fruitmasters.com