In Nederland is de oppervlakte van kassen licht afgenomen van 113,7 miljoen vierkante meter in 2020 naar 112,4 miljoen vierkante meter in 2022. Dit is per saldo een afname van 1,13%.

In Zuid-Holland werden de meeste kassen gesloopt; ruim 0,9 miljoen vierkante meter. Alleen in Friesland en Flevoland steeg het areaal kassen licht met respectievelijk ruim 7000 en ruim 31000 vierkante meter.

Dit betekent dat de toename van de bebouwing in het landelijk gebied het gevolg is van een toename van overige bebouwing. Dat blijkt uit onderzoek van het Compendium voor de Leefomgeving.


Duidelijk is te zien dat in Zuid-Holland de meeste kassen zijn. In Groningen zijn er het minst vergeleken met andere provincies.


In de provincie Zuid-Holland zijn er veel kassen gesloopt en relatief meer gebouwen exclusief kassen gebouwd.

Dichtheid aan bebouwing
De provincie Zuid-Holland kent mét, maar ook zonder kassen de hoogste totale dichtheid aan bebouwing buiten de bebouwde kom. De dichtheid overige bebouwing is daarna het hoogste in Noord-Brabant, gevolgd door Limburg en Gelderland. De provincies Flevoland, Drenthe en Fryslân hebben de laagste bebouwingsdichtheid.

Bron: Copendium voor de Leefomgeving