In het onderzoek naar het faillissement van het grote kasgroenteteeltbedrijf Hartman uit Sexbierum is de curator niet op onrechtmatigheden gestuit. Uit een nieuw faillissementsverslag blijkt dat het rechtmatigheidsonderzoek wordt afgerond.

De curator ziet geen aanleiding tot het instellen van (rechts)vorderingen wegens onbehoorlijk bestuur noch paulianeus handelen. Alle schuldeisers zijn met andere woorden gelijk behandeld door het bedrijf toen faillissement dreigde. In de periode sinds het vorige faillissementsverslag heeft de curator afdoende antwoord van (de gemachtigden van) de (voormalig) bestuurders gekregen, zo valt in het nieuwste verslag te lezen.

Veel meer over de conclusies van alle onderzoeken staat er niet in het verslag van 6 december. Wel geeft de curator nog een update over een nog altijd lopende zaak tegen de Nederlandse Emissieautoriteit over een CO2-boete. Wanneer een zitting in die zaak plaatsvindt, is nog altijd niet bekend.


Een van de voormalige Hartmankassen. Van veel activiteit bij het grote complex is begin december (nog) geen sprake.

Sinds het faillissement van Hartman zijn de kassen meermaals van eigenaar gewisseld. Zonder veel succes. Deze zomer werd een nieuwe koper gevonden. Die zou het complex nieuw leven in moeten blazen met onder meer zaad, vis- en zeewierteelt.

Een van de vorige kopers, Hein Deprez, is nog altijd aan het procederen tegen Hartman. De rechter zette dit najaar een streep door de koop van de kassen in 2017. Daarna volgde een persoonlijk faillissement. W.j.m. Hartman Personal Holding B.V. zou 1 miljoen euro terug moeten betalen.