Naar schatting een 50- tot 80-tal Westlandse telers loost nog brijn in de bodem. Voor hen is verlenging van toestemming daarvoor belangrijk. Een voorstel voor verlenging van twee jaar ligt op tafel. In de Westlandse gemeenteraad is dat voorstel dinsdagavond besproken.

Zonder de verlenging zouden telers met ingang van 2024 in overtreding zijn. De provincie Zuid-Holland werkt aan nieuw brijnbeleid. Dat is al sinds 2022 bekend, maar het beleid is er nog niet. Reden voor het college om voor verlenging te kiezen. Men vindt het 'niet wenselijk' om het huidige brijnbeleid in Westland te wijzigen terwijl er nieuw provinciaal beleid aanstaande is.

In 2024 wordt het provinciaal beleid verwacht. Dan kan de gemeente Westland bepalen hoe maatwerk ingericht kan worden voor telers.

Brijn is water met zouten erin. Het ontstaat wanneer telers brak grondwater ontzilten. Daar ontstaat 1 deel zoet water en 1 deel water met daarin de overgebleven zouten. Dat water brengen telers weer in diepere grondlagen in.

Telers kunnen voor brijnlozing een maatwerkbeschikking aanvragen. Dat moest voor 1 november bij de milieudienst Rijnmond.

Niet paniekerig doen
Dinsdagavond waren er vanuit Duncan Plomp van GroenLinks Westland kritische opmerkingen bij de verlenging. Ook Peter Duijsens van Westland Verstandig roerde zich. Hij noemde het oneerlijk dat brijnlozende telers duurzame initiatieven zoals Warmte Koude Opslag in de bodem in de weg zitten.

Wethouder Michiel Ferwerda, die zijn collega Van der Stee verving, riep op niet 'paniekerig' over verlenging te doen. Hij wees erop dat brijnlozing al sterk afgebouwd is bij de circa 400 telers die Westland nog rijk is. Voor overtredingen is er handhaving. Wel erkende hij dat in de toekomst brijnlozing wat hem betreft niet meer bij een duurzame glastuinbouw hoort.

De gemeenteraad stemt nog over het voorstel.