Wie in 2022 de training 'Fytosanitair controlemedewerker' met een diploma heeft afgesloten, moet nog een opfristraining volgen om vanaf 31 januari 2024 binnen het Bedrijfscontrolesysteem inspecties te mogen uitvoeren. Dit hebben NVWA, KCB en het bedrijfsleven met elkaar afgesproken.

Deze training vindt plaats op 17, 18 en 19 januari 2024 en wordt in opdracht van de NVWA verzorgt door Naktuinbouw. De opfristraining is bestemd voor medewerkers van bedrijven die reeds het vereiste basis opleidingscertificaat 'Fytosanitaire controlemedewerker' hebben behaald. Dit certificaat is een voorwaarde voor deelname aan het NVWA Bedrijfscontrolesysteem VK.

Aanmelden kan hier

Bron: KCB