Er zijn twee kassen gebouwd op de tuinbouwafdeling (UMMADA) van de Nationale Universiteit in Mogadishu. De kassen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden. De kassen zijn elk 250 vierkante meter groot. Dat meldt het Turkse Tika.

Tijdens de openingsceremonie van de kassen waren de Provinciale Directeur van de tuinbouw van Mogadishu, Prof. Mohamud Mohamed en de Rector van de Somalische Nationale Universiteit, Prof. Hassan Osman Ga'al aanwezig. Verder waren de Decaan van de afdeling Tuinbouw, Prof. Dr. Mohamed Abdisamad Adam, en Coördinator van Tika in Somalië, İlhami Turus, aanwezig alsook de studenten.

In zijn toespraak benadrukte İlhami dat de economie van Somalië afhankelijk is van tuinbouw en veeteelt. Daarom moeten de activiteiten in deze sector ondersteund worden.

Volgens Mohamud is de bouw van de twee kassen een belangrijke stap in het tuinbouwonderwijs van Somalië en hij bedankte Tika daarvoor. Verder benadrukte hij dat de toekomst moet uitwijzen in hoeverre het project bijdraagt aan de tuinbouw in Somalië.

Een voorbeeld voor tuinders die traditionele tuinbouwmethoden gebruiken
Nadat de kassen gebouwd waren, werd er een week lang les over kassen gegeven door ingenieurs die afgestudeerd zijn aan de universiteit in Turkije. Deze kassen moeten als voorbeeld dienen voor tuinders die traditionele teeltmethoden gebruiken en zijn bedoeld om de professionele kennis en ervaring van studenten te vergroten.

Voor de eerste fase van het project zijn tuinbouwapparatuur, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en machines beschikbaar gesteld om te zaaien en te oogsten. Somalië importeert momenteel 80% van de benodigde groenten en fruit. Het doel van dit project is om lokale teelt te stimuleren en inwoners te voorzien van verse groenten en fruit.

De kassen zijn gebouw om de tuinbouwstructuur te verbeteren en maken het mogelijk om jaarrond groenten en fruit te telen. Het druppelirrigatiesysteem in deze kassen moet water besparen in de regio's die irrigatieproblemen hebben.

Bron: tika.gov.tr