Door een dakkas te bouwen op een gebouw kan het energieverbruik van gebouwen en de uitstoot van broeikasgassen verminderd worden. In Engeland wordt op dit moment voor het eerst zo'n dakkas gedemonstreerd. Dakkassen moeten naar verwachting bijdragen aan het realiseren van koolstofneutraliteit, en aan het oplossen van voedseltekorten in de toekomst.

Het onderzoeksteam onder leiding van hoofdonderzoeker Sang-min Lee van het Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) heeft de dakkas geïnstalleerd. Het KIMM is een instituut dat onder de bevoegdheid van het ministerie van Wetenschap en ICT valt. De dakkas heeft een oppervlakte van 200 vierkante meter en bevindt zich op een gebouw in Seongsu-dong in Seoul. Het is voor het eerst dat een Koreaans onderzoeksteam een dakkas bouwt in een commercieel gebouw.

In de dakkas kunnen planten worden gekweekt door gebruik te maken van ongebruikte daken in steden waar ruimte schaars is. De warmte en kooldioxide die uit het gebouw worden afgevoerd, worden gebruikt in de kas. De hoeveelheid energie die wordt gebruikt voor airconditioning en de hoeveelheid broeikasgassen kan met respectievelijk 20% tot 30% worden verminderd. De productiviteit in de kas kan daar tegenover verhoogd worden met 20%. Omdat de afstand tussen teelt en consumenten klein is, kan verspilling tijdens transport en opslag voorkomen worden.

Het onderzoeksteam ontwikkelde een systeem dat de airconditioning, LED en de hydrocultuursysteem regelt.

Voor het gebruik, de binnenlandse distributie en de verspreiding van dakkassen is het KIMM van plan om normen voor dakkassen in nieuwe en bestaande gebouwen te ontwerpen en relevante bouwtechnieken te ontwikkelen. Voor de bouw van dakkassen en demonstratie van deze kassen op gebouwen heeft het KIMM een contact gesloten met het Seongdong District Office.

Na de bouw zal de dakkas gebruikt worden als "levend laboratorium". Het wordt gebruikt als multifunctionele ruimte als belevingsruimte en om te onderwijzen.

Hoofdonderzoeker Sang-min Lee van de afdeling Zero-carbon Fuel and Power Generation van het KIMM zei: "Door deze dakkas te demonstreren in een gebouw in het centrum van Seoul, willen we bijdragen aan de verspreiding van dakkassen."

Voor meer informatie:
Korea Institute of Machinery and Materials
https://www.kimm.re.kr/