Westlandse telers mogen nog tot 31 december 2025 brijn lozen in de bodem. Het college van B&W van de gemeente Westland stelt verlenging van twee jaar voor. Zonder de verlenging zouden telers met ingang van 2024 in overtreding zijn.

De provincie Zuid-Holland werkt aan nieuw brijnbeleid. Dat is al sinds 2022 bekend, maar het beleid is er nog niet. Reden voor de gemeente Westland om voor verlenging te zorgen. Men vindt het 'niet wenselijk' om het huidige brijnbeleid in Westland te wijzigen terwijl er nieuw provinciaal beleid aanstaande is.

In 2024 wordt het provinciaal beleid verwacht. Dan kan de gemeente Westland bepalen hoe maatwerk ingericht kan worden voor telers.

Brijn is water met zouten erin. Het ontstaat wanneer telers brak grondwater ontzilten. Daar ontstaat 1 deel zoet water en 1 deel water met daarin de overgebleven zouten. Dat water brengen telers weer in diepere grondlagen in.

Bron: Collegebesluiten gemeente Westland week 44