In 2016 begon FanFar Farm met telen. Ondanks het gebruik van Nederlandse tuinbouwtechniek en professionele irrigatieapparatuur is de teler er niet in geslaagd om de irrigatie goed te regelen. Yang Kun, Trutina-expert en kasconsultant in China, vertelt hoe Gremon Systems voor monitoring van kasgegevens een lokale teler hielp om irrigatieproblemen op te lossen.

Het belangrijkste probleem was dat verschillende belangrijke waarden niet werden gemeten. Daardoor was de kwaliteit van de wortelomgeving in de substraatmat onbekend. De pH-waarde, EC, substraatwatergehalte en de drainagestatus van de substraatmatten waren niet bekend. Deze gegevens konden dus niet gebruikt worden voor het verbeteren van het irrigatiesysteem.

In het eerste jaar werd de irrigatie uitgevoerd op gevoel zonder belangrijke gegevens te gebruiken. Dat leverde niet de gewenste resultaten op, want de teler kon het gewas niet verkopen. Daarnaast lukt het niet om op water en meststoffen te besparen. Ook lukte het niet om de wortelkwaliteit te verbeteren.

De oplossing vinden
De teler installeerde vervolgens een monitoringsysteem om hun irrigatiestrategie te verbeteren. Na een half jaar goed onderzoek gedaan te hebben koos de teler voor het Trutinasysteem van Gremon Systems. Deze werd net voor het oogstseizoen 2017-2018 geïnstalleerd.

Gremon Systems maakt gebruik van technologie waarbij het gewicht van de plant gemeten wordt. Daarbij is het doel dat telers een gezonder wortelstelsel, meer opbrengst en minder verbruik van water en meststoffen bereiken. Trutina is een monitoringsysteem dat gebruikt kan worden in kassen. Telers krijgen dankzij dit systeem meer inzicht in hun planten door het gewicht, drainageverdeling en verschillende andere parameters te meten.

De gegevens worden weergeven op een dashboard met grafieken en curven. Via de weergave van de drainageveredeling worden telers geholpen bij het aanpassen van irrigatiefrequentie en het irrigatiewatervolume. Met behulp van planttranspiratiegegevens kunnen telers bekijken of de irrigatie goed verdeeld is.

FanFar kan continu hun irrigatiestrategie updaten door door het te finetunen met behulp van actuele data. "We hebben de EC veel stabieler geregeld en zijn erin geslaagd om het aantal scheuren in vruchten te verminderen. We zijn erin geslaagd om het gebruik van water en meststoffen te verminderen en hebben een betere EC- en WC-waarde bereikt."

Water en meststoffen besparen
Omdat het Trutina systeem de status van substraatmatten iedere 5 seconden controleert, kan er water- en kunstverspilling voorkomen worden. Het waterverbruik is op basis van de gegevens met ongeveer 5% gedaald.

Betere controle over plantbalans
Dankzij de dashboardgegevens van Trutina krijgt de teler feedback over zijn irrigatiesysteem. Daardoor kan hij zien wanneer de groei van de plant uit balans is. In zo'n geval kan de irrigatie gelijk aangepast worden. Het is een handige manier om de groeibalans van het gewas te perfectioneren.

De gezondheid van de wortels
In het eerste jaar maakte de teler geen gebruik van een monitoringsysteem. Om te voorkomen dat de wortelomgeving verslechterde, werd de irrigatie vaak verhoogd. Daarmee wordt de buffercapaciteit van de substraatzak verhoogd. Voorheen was de vraag 's ochtends altijd hoe laat er geïrrigeerd moest worden. Een andere vraag zonder het systeem is hoeveel de eerste irrigatie moet zijn.

Die onzekerheid leidt tot bruinverkleuring van de wortels. Ook was het aantal haarwortels onvoldoende. Dat belemmerde de opname door de plant en beïnvloedde de opbrengst en kwaliteit negatief. Trutina zorgt ervoor dat de veroudering van wortels vertraagt. Daarnaast wordt het hele wortelstelsel gezond.

Upgrade naar Trutina Professional
Nadat de teler één jaar Trutina heeft gebruikt, is het systeem geüpgraded naar Trutina Professional. In de geüpgrade versie wordt de fotosynthese en transpiratie van de plant door middel van het verzamelen en berekenen van lichtgegevens vastgelegd.

Voor meer informatie:
János Lóczi
Gremon Systems
janos.loczi@gremonsystems.com
www.gremonsystems.com