Op vrijdag 9 december 2022 heeft de hoogste administratieve orgaan  in Frankrijk het decreet over AGF-producten die zijn vrijgesteld van het verbod op plastic verpakkingen nietig verklaard en de Franse regering verzocht "bij decreet een nieuwe lijst op te stellen om de haar bij wet opgedragen taak te vervullen".

De Franse Raad van State verklaart na bovengenoemde beslissing het volgende: "De anti-verspillingswet en die ter bevordering van een  circulaire economie heeft de regering opgedragen een lijst op te stellen van AGF-producten die het meeste risico lopen om te bederven op het moment dat ze in bulk worden verkocht, om die vervolgens definitief vrij te stellen van het verbod op het gebruik van  plastic verpakking dat sinds 1 januari van dit jaar van kracht is.

De door de regering opgestelde lijst is door verschillende organisaties aangevochten bij de Raad van State, die de lijst onlangs nietig heeft verklaard. [...] De regering heeft echter in haar lijst ook AGF-producten opgenomen die niet per se het risico lopen snel te bederven en heeft voor elk van deze AGF-producten de periode vastgesteld waarin ze na 1 januari 2022 nog in plastic verpakkingen mogen worden verhandeld."

De Franse Raad van State keurt de lijst van AGF-producten die in plastic verpakkingen mogen blijven worden verkocht af.

Na de uitspraak van de Franse Raad van State reageerde Interfel, de Franse interprofessionele AGF-vereniging, als volgt: "Interfel bevestigt haar wens om het doel om in etappes over te stappen op 100% plasticvrij verpakken te bereiken. Voor de AGF-sector biedt dit besluit de kans om overleg te plegen en samen met de regering het optimale kader voor de uitvoering van deze wet te bepalen, een kader dat op Europees niveau is geharmoniseerd en dat het voor ons mogelijk maakt de economische beperkingen en de technische oplossingen met elkaar te verzoenen."

"Ten aanzien van het toepassingsgebied van de wet heeft Interfel altijd gepleit voor harmonisatie van de regels op EU-niveau om het vrij concurreren en het vrije uitwisselen van AGF-producten op de interne markt  – zowel voor professionals als voor consumenten – te kunnen handhaven. Daarom lijkt de aankondiging van de Europese Commissie om één enkele verordening voor te stellen om het belang van de doelen ten aanzien van recycling en hergebruik van verpakkingen (met name voedselverpakkingen) op Europees niveau te kracht bij te zetten, ook een stap in de goede richting."

Volgens voorzitter van Interfel Laurent Grandin "is er voor AGF-producten eigenlijk geen weg meer terug. Onze sector is zich hier ook van bewust, bereid om zo snel mogelijk af te stappen van plastic verpakkingen en te blijven investeren in en op zoek te gaan naar de beste manieren om dit op een convergente en geharmoniseerde manier met Europa te doen."

Foto: © Mourad ALLILI / MAXPPP