Deze week werd bekend dat Infarm ongeveer 500 medewerkers ontslaat, nadat in september er ook al ontslagen vielen. 

De feiten liegen er niet om. Maar hoe reageert de sector op dit nieuws? Op LinkedIn verschenen al snel de nodige reacties. Hieronder een overzicht.

Rick Vanzura, directeur van Freight Farms: "We zien allemaal dat er een einde is gekomen aan het gemakkelijke geld op basis van beloftes en dat er nu veel meer aandacht is voor een levensvatbaar bedrijfsmodel en winstgevendheid. Deze overgang was onvermijdelijk en uiteindelijk ook heel erg welkom. Zo komt er ook meer nadruk op het creëren van een gelijk speelveld."

Rick legt uit dat de traditionele tuinbouwsector wereldwijd enorme subsidies ontvangt, zowel op nationaal als op lokaal niveau. Terwijl Controlled Environment Agriculture (CEA) volgens hem bescheiden lokale overheidssubsidies en heel weinig nationale overheidssubsidies ontvangt. "Ik vraag niets meer (of minder) dan de traditionele tuinbouw ontvangt."

Rick pleit ervoor dat de CEA-sector als geheel duidelijk maakt hoe strategisch belangrijk deze is en daarom gelijke overheidssteun verdient.

Hij voegt eraan toe: "Het creëren van diversiteit in onze voedselvoorziening en het bieden van oplossingen voor extreme klimaten en regio's met beperkte middelen is van cruciaal belang voor de gezondheid van de planeet op lange termijn. Laten we ervoor zorgen dat de wereldregeringen begrijpen hoe belangrijk het is om onze vitale, nog jonge technologie te ondersteunen en ervoor te zorgen dat we een grotere rol kunnen spelen bij het bieden van voedselzekerheid op lange termijn."

Over-indexeren op de technologie
Rick's bericht heeft heel wat reacties opgeleverd en één opvallend commentaar kwam van Nona Yehia, medeoprichter en directeur van Vertical Harvest. Zij is het met Rick eens en benadrukte dat Vertical Harvest Farms meedeelt in het streven naar een eerlijke verdeling van overheidssubsidies. Ze wees er echter wel op dat een deel van de huidige afrekening gebaseerd is op een overindexering van de 'tech'-helft van AgTech ten koste van de winstgevende en duurzame 'Ag'-helft.

Nona voegde daaraan toe: "Wanneer de grote spelers in de sector te veel beloven, wordt het voor ons allemaal moeilijker om kapitaal aan te trekken. CEA is een 100% noodzakelijke strategie voor klimaatadaptatie/weerbaarheid die we de komende decennia nodig zullen hebben voor voedselzekerheid."

Nona is het ermee eens dat de sector echt werk maakt van water- en landbehoud, maar vindt dat "velen in de sector zichzelf positioneren alsof ze alleen maar bezig zijn met klimaatmitigatie, wat ook aanvoelt als een overbelofte".

Geen steun in de EU
Als we kijken naar het steunniveau van tuinbouwbedrijven, zijn er nogal wat verschillen tussen telers in de VS en in de EU.

Gunnar Rundgren, auteur en senior consultant bij Grolink, deelde zijn gedachten hierover: "Voor zover ik kan zien, krijgen groentetelers in de EU vrijwel geen steun, omdat de steun per hectare is. Dat betekent heel wat als je 6 ton graan per hectare produceert, maar voor een gewas van 50.000 kroppen sla of 50 ton wortelen is de steun van 100-140 euro per hectare bijna niets. Dat wil zeggen, er is weinig verschil vergeleken met de producenten op te bebouwen land waarmee je concurreert."

Thomas Zoellner, medeoprichter van de FarmTech Society, reageert echter op Gunnar door te stellen dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU goed is voor 33% van de totale EU-begroting. 95% wordt besteed aan de teelt van basisproducten en vee en conventionele groenten- en fruittelers ontvangen minder dan 1% hiervan. "Ons probleem is dus dat CEA niet eens als een niche in deze begroting wordt beschouwd. Het bestaat niet!"

In aansluiting daarop wees Mark Horler, voorzitter van de UKUAT, erop dat hier een vitale rol ligt voor brancheverenigingen om dit voor indoor telers mogelijk te maken. Iemand nog ideeën?

Berlin-based company Infarm produces sustainable food without chemical  pesticides and without long transport routes. | KfW Stories
De oprichters 

Meer verwachtingen binnen CEA dan ooit
"Zoals we allemaal weten evolueert CEA al minstens 100 jaar. In de afgelopen vijf jaar zijn verwachtingen hoger en enorm opgeschaald voor CEA, hoger dan ooit in haar geschiedenis het geval was," bevestigt Patrick FitzGerald, directeur en oprichter van Beotanics.

"Hoe dan ook, de komende jaren zal er waarschijnlijk een enorme schaalverkleining plaatsvinden. Vijf stappen vooruit, drie stappen terug misschien, maar de technologie is vooruitgegaan en is uiteindelijk ook goed voor de mensheid wanneer de energietechnologie de achterstand inhaalt," merkt hij op.

Glenn Behrmann, oprichter en directeur van CEA Advisors, betuigde tussen de verschillende commentaren door zijn steun aan medeoprichter Erez Galonska door te zeggen: "Goed van je. De feiten onder ogen zien, de waarheid vertellen en proberen het beste te maken van een slechte situatie. Veel succes en onthoud dat een hele sector voor je duimt."

'Gebrekkig model'
Een meer directe reactie op het nieuws kwam van Bob Legault, directeur van Vertical North Inc, die zei: "Dit is niet verrassend. Nog een groot bedrijf met meer dan $ 500 miljoen aan financiering dat moet herstructureren. Het model deugt niet!"

Volgens Rob zijn, afhankelijk van waar je je bevindt, de energiekosten gestegen, maar weet je dat de energiekosten in deze sector volatiel zijn en dat je die in je prognoses moet meenemen. Hij beweert dat het meer te maken heeft met locaties die het niet goed doen. "Wat de marktvertraging betreft, heb je de prijs van sla en Romaine gezien? Dit zou een goede tijd moeten zijn om deze producten te verkopen. Maar dit noem je te snel gaan. Over een jaar zijn ze nog steeds niet winstgevend."

In een apart bericht sprak Henry Gordon-Smith, directeur van Agritecture, zijn waardering uit voor de transparantie en de inzet van de oprichters om hun personeel eerlijk te compenseren en zich in de toekomst te richten op hun duurzaamheidsdoelstellingen. Hij voegde eraan toe: "Er liggen uitdagende tijden voor onze sector in het verschiet, dus we kunnen meer van dit alles verwachten nu een overhypte sector een aanpassingsperiode doormaakt."

'Een futuristische benadering van het verhaal'
Clayton Mooney, oprichter en directeur van Clayton Farms, wees erop dat 2023 nog een jaar van afrekening zal zijn voor diegenen die alleen een futuristische benadering van hun verhaal hebben gekozen, één waarin wetenschappers in laboratoriumjassen verklaren dat ze aardbeien perfectioneren en robots bouwen. Ondertussen ligt de oplossing bij tuinbouwbedrijven die besluiten naar de consument te luisteren.

"Waarom? We leven nog steeds in een wereld waar mensen producten van mensen kopen. PS. overheden kunnen hun rol spelen in praktische partnerschappen, maar we moeten niet vertrouwen op hun steun bij de snelheid die we meestal nodig hebben," besluit Clayton.

Nieuwe realiteit
Weer anderen betuigden hun medeleven door het team het allerbeste te wensen. Zoals onder andere Jesús Valencia Novelle, werktuigbouwkundig ingenieur: "Triest om te zien dat dit ook gebeurt met zoveel bekwame en geweldige mensen en ex-collega's. Ingewikkelde tijden."

Lorenzo Mandelli, directeur van Futurable, reageert op Jesús' opmerking door te zeggen: "Ik hoop dat deze herstructurering een nieuwe start biedt voor Infarm en haar zeer innovatieve waardepropositie op gang brengt. Veel startups moeten nu op zijn minst tot medio 2024 aan de bak. Dat is, helaas, de nieuwe realiteit en daar kan alleen nu iets aan gedaan worden."