Vertical farm Infarm heeft deze week een grote koerswijziging bekend gemaakt. Als gevolg van de moeilijke marktsituatie met hoge energieprijzen en ook uitdagingen op de financiële markten ziet het bedrijf zich genoodzaakt het aantal productielocaties terug te schroeven. Daardoor moeten naar schatting circa 500 medewerkers weg bij het bedrijf. De focus komt voor 2023 bij Infarm te liggen op een select aantal teeltlocaties.

In een brief aan het personeel schrijft het management dat dit jaar al aanpassingen aan de bedrijfsvoering werden gedaan, zoals consolidatie van productielocaties, inStore farmclusters en terugbrengen van het personeelsbestand. Infarm hoopte daarmee het tij te keren in de hoop dat de markt snel zou herstellen. Dat blijkt niet het geval. "We waren te optimistisch", erkent het management nu. Men zegt er de 'volle verantwoordelijkheid' voor te nemen. 

Als onderdeel van de strategieverschuiving zegt Infarm de focus te leggen op teelt in de kernmarkten. Dat betekent teelt in het Duitse Frankfurt, het Deense Kopenhagen en het Canadese Toronto. "In deze markten hebben we sterke relaties met retailers opgebouwd en contracten met een aanzienlijk volume afgesloten, waardoor we in 2023 winstgevend kunnen zijn", schrijft het management. Wel opent Infarm nog een Growing Centre in Baltimore in de Verenigde Staten om van daaruit drie staten te bedienen. In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland gaat Infarm activiteiten afbouwen. 

Men zegt verder het InStore-teeltnetwerk te zullen optimaliseren tot de belangrijkste clusters én activiteiten in Japan te herzien. Ondertussen wil Infarm de productiekosten in de teelt verlagen en zuiniger omgaan met hulpbronnen. "We hebben al opbrengsten behaald van meer dan 100 kg/ m2/jaar voor kruiden en 150 kg voor sla en een recordoogst van meer dan 95%." Tot slot gaat Infarm haar modulaire ACRE-teelteenheden verplaatsen naar de nieuw gedefinieerde kernmarkten.

Voor meer informatie:
Infarm
www.infarm.com