De onderzoeksprojecten die geheel of deels worden gefinancierd vanuit Kennis in je Kas betreffen vrijwel altijd langlopende projecten. Het gaat over strategisch en fundamenteel onderzoek dat ook nog eens gewasoverstijgend is. Dat vergt een gedegen aanpak en dat kost tijd. Ondertussen worden de eerste projecten afgerond en worden de resultaten gepubliceerd. KijK blikt deze keer terug op onderzoek naar een waterbanksysteem voor Westland in onderzoeksproject COASTAR.

Lees hier meer over het project en bekijk het onderzoeksrapport en de projectpagina