"Na een zomer met een groot tekort aan product, brengt de Siciliaanse tomatensector deze herfst en winter weer een uitstekende oogst op de markt, zowel kwantitatief als kwalitatief", zegt Massimo Pavan, een teler met een lange ervaring in de interprofessionele organisatie voor de tomatensector. 

Massimo Pavan

"De situatie in de kassen is dit seizoen veel verbeterd in vergelijking met voorgaande jaren", aldus Pavan. "ToBRFV is niet meer zo’n groot probleem, enerzijds dankzij de introductie van virustolerante rassen, anderzijds doordat de telers na enkele moeilijke jaren hebben geleerd hoe om te gaan met het probleem. In 2022 is de schade als gevolg van de aanhoudende zomerhitte zelfs groter geweest dan die als gevolg van ToBRFV. De zomer heeft veel langer geduurd dan normaal, met zeer hoge temperaturen tot eind oktober. We hebben daardoor de helft minder tomaten kunnen oogsten."

"De langdurige hitte, niet alleen in Italië maar in heel Europa, heeft ook geleid tot grotere concurrentiedruk vanuit alle teeltlanden, vooral van die landen die langer dan normaal hebben kunnen dooroogsten vanwege het ongewoon milde klimaat. Daar komen nog concurrenten bij zoals Marokko en Turkije, die sinds 2021 exportcijfers laten zien die met dubbele cijfers groeien. Deze twee landen exporteren nu in toenemende mate naar Midden- en Noord-Europa, aangezien ze door logistieke moeilijkheden wegens het aanhoudende conflict de handel met Rusland drastisch hebben moeten verminderen. Ze zijn massaal aanwezig op de Europese markt en hun prijzen zijn veel lager dan de onze. Ze hebben immers lagere arbeidskosten en zijn dus veel concurrerender", legt Massimo Pavan uit.

"Een paar weken geleden zijn we eindelijk van start gegaan met de winteroogst. Het gaat om tomaten van planten die in augustus zijn aangeplant", vervolgt de manager. "Er is voldoende product en de kwaliteit is goed. We zijn weer aanwezig op de binnen- en buitenlandse markten, maar de telersprijzen liggen aan de lage kant. Met € 1,30-1,40 per kilo liggen onze prijzen net boven de teeltkost. November is evenwel traditioneel een maand waarin de afzet wat achterblijft. We hebben er echter alle vertrouwen in dat in december, zoals gebruikelijk, de verkoop een tandje kan bijsteken."

"Ondanks de vele uitdagingen en moeilijkheden, wil ik graag een optimistische boodschap uitdragen, want dit jaar staat onze teelt er heel mooi op en een goed product staat altijd garant voor een goede afzet. Nu moeten we ons concentreren op het seizoen dat over een paar weken zijn hoogtepunt zal bereiken. We moeten nadenken over hoe we onze klanten tevreden kunnen stellen, maar vooral de consumenten van half Europa die weer uitkijken naar onze lekkere en gezonde tomaten", besluit Pavan.