Met ingang van 2023 verandert er behoorlijk veel voor bedrijven als gevolg van de SUP (Single Use Plastics)-richtlijn door de Nederlandse overheid. Voor verpakkingen die onder deze richtlijn vallen, moeten bedrijven maatregelen nemen om gebruik van deze verpakkingen te reduceren en er gaat een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid gelden voor vormvaste verpakkingen, zakjes en wikkels.

GroentenFruit Huis woonde recent twee webinars bij van het Afvalfonds Verpakkingen. Robert Bakker, specialist op het gebied van verpakkingen zette een aantal zaken op een rijtje. "Invoering van de Single Use Plastics-wetgeving heeft veel gevolgen voor het verpakkend bedrijfsleven. Alle bedrijven die SUP-verpakkingen op de markt brengen, krijgen te maken met extra heffingen en moeten hun verpakkingenadministratie aanpassen." Het advies van Robert Bakker luidt om hier tijdig mee aan de slag te gaan.  

Eindigen als zwerfafval
Wat is een SUP-verpakking? Een verpakking van producten die: voorverpakt of ter plaatse bereid zijn, bestemd zijn voor onmiddellijke consumptie (zonder verdere bereiding) en die gemakkelijk kunnen eindigen als zwerfafval (afhankelijk van gewicht/aantal porties, in principe éénpersoonsporties).

Het miniserie van I&W heeft een lijst opgesteld op basis waarvan bepaald kan worden of iets een SUP-verpakking is of niet. Voor groenten en fruit is hierbij uitgegaan van cijfers over portiegroottes van FNLI en RIVM. Om te voorkomen dat producenten switchen naar een verpakking van 1 portie plus een klein beetje, is gekozen voor een bovengrens van 2x de portiegrootte. Onder deze waarde is het een SUP-verpakking, daarboven niet. 

De volgende gewichten worden gehanteerd voor vormvaste kunststof verpakkingen (onder voorbehoud):

  • Fruit, schoon: <250 gr (of 2 stuks)
  • Zacht fruit: <150 gr
  • Groente bereid: <400 gr
  • Bladgroente (zonder dressing): <70 gr
  • Vaste groente (zonder dressing): <140 gr

Bakken met maaltijdsalades zullen altijd als SUP-verpakking worden gezien. Bovenstaande waardes staan nog niet 100% vast. Ze moeten nog definitief in een ministeriële regeling worden opgenomen. Daarnaast is nog niet bekend of bovenstaande indeling en waardes ook voor zakjes en wikkels gaan gelden.

Aangifte van SUP-verpakkingen
Bedrijven moeten bij het Afvalfonds Verpakkingen apart aangifte te doen van de SUP-verpakkingen die ze op de markt hebt gebracht (zowel aantallen als kilo's). Het gaat dan om zowel vormvaste verpakkingen als zakjes/wikkels die geheel of gedeeltelijk uit kunststof bestaan. Hiervoor geldt geen ondergrens van 50.000 kg! De vormvaste SUP-verpakkingen dient u vanaf 2022 op te geven en de zakjes/wikkels vanaf 2023. 

Verpakkingsadministratie aanpassen
Verder verandert per 1 januari 2023 de toepassing van de definitie van het begrip 'producent/importeur' voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen. Ook dit kan ertoe leiden dat de verpakkingenadministratie (t.b.v. de aangifte Afvalbeheersbijdrage) moet worden aangepast. Als u bijvoorbeeld verpakte producten levert aan de retail die deze als huismerk/private label product verkoopt, dan is m.i.v. 1-1-2023 de supermarkt verantwoordelijk voor de aangifte van de Afvalbeheersbijdrage van deze verpakkingen. 

Voor meer informatie:
www.afvalfondsverpakkingen.nl