Pieter Wijnen vormt samen met Koen Saris en Ton Smeets de directie van het 50 ha grote paprika- en komkommerbedrijf Wijnen Square Crops, met locaties in Egchel en Grubbenvorst. In april 2022 werd het familiebedrijf de winnaar van de prestigieuze Tuinbouw Ondernemersprijs. Een erkenning voor 25 jaar gepassioneerd ondernemerschap als directeur van het bedrijf dat zijn ouders in 1978 hebben gestart. Daar is Pieter Wijnen met recht trots op. In het kader van de ‘Week van de Ondernemer’ gaat hij in dit interview van Glastuinbouw Nederland in op de belangrijkste kenmerken van zijn bedrijf. Ook geeft hij zijn visie op de actualiteit.

Innovatief en veerkrachtig
“Ik ben wie ik ben”, antwoordt de teler op de vraag wat zijn manier van ondernemen kenmerkt. “Publiciteit zoeken is niet mijn hobby, maar door het winnen van de Tuinbouw Ondernemersprijs zijn we als bedrijf wel toegankelijker geworden. Die spin-off is ook positief voor de omgeving. Het laat zien dat we niet zomaar een tuinbouwbedrijf zijn.”

Innovatief, marktgericht, duurzaam, flexibel en veerkrachtig, zijn enkele kenmerken die de jury aan Wijnen verbindt. Ook het personeelsbeleid, met onder andere eigen huisvesting voor de internationale werknemers, wordt geroemd. “We hebben flink aan de weg getimmerd de afgelopen jaren, onder andere qua schaalgrootte. We hebben een modern bedrijf waarin ketenverkorting en verduurzaming hoge prioriteit hebben.”

Gemotiveerd team
Plezier hebben in hetgeen je doet. Dat is voor Pieter Wijnen de basis van goed ondernemerschap. “Ondernemer zijn is leuk. Dat zeg ik ondanks dat we ook zeker moeilijke tijden hebben gehad, bijvoorbeeld tijdens de kredietcrisis van een aantal jaren geleden.” Het totaalplaatje moet kloppen, zo benadrukt hij. “Daar heb je een gemotiveerd team voor nodig, waarin kennis en kunde van ieder teamlid optimaal kunnen worden benut.”

Productie, energie, personeel en toegevoegde waarde zijn de elementen waar Wijnen Square Crops nadrukkelijk op inzet. “Die toegevoegde waarde komt het beste tot uiting in marktgericht produceren en een meer rechtstreeks contact met afnemers. Samenwerking binnen de telersvereniging vormt daarvoor de basis.”

Uiteraard bepaalt energie ook bij Pieter Wijnen momenteel een belangrijk deel van de agenda. Lees hier bij Glastuinbouw Nederland het hele interview waarin hij ook op het thema energie ingaat.