Na jaren van ontwikkelen brengt Van der Knaap Groep haar natriumverwijderaar op de markt. Natrex onttrekt het aanwezige natrium selectief, waardoor het drainwater gerecycled kan blijven worden zónder dat de gewasbeschermingsmiddelen en andere nuttige voedingselementen verloren gaan. Het eerste systeem is inmiddels geplaatst bij een teler in Canada voor een oppervlakte van ruim 12 ha.

Restwaterstromen
Sinds 2018 geldt in Nederland een verplichte zuivering van restwaterstromen. Minimaal 95% van de gewasbeschermings-middelen moet verwijderd zijn uit het te lozen water. Dit was slechts één van de eerste stappen richting emissievrij telen. Vanaf 2027 moet de sector voldoen aan de ‘nullozing’. De belangrijkste reden voor lozing zijn oplopende natriumcijfers.

Hergebruik drainwater
Drainwater kan meestal als gietwater worden hergebruikt. Meer drainwater hergebruiken, voorkomt dus de noodzaak van lozen. Maar met name ophoping van natrium kan een reden zijn waarom drainwater niet meer kan worden hergebruikt. Drainwater dat niet meer hergebruikt kan worden, mag de komende jaren in steeds mindere mate worden geloosd.

Natrium (Na) is een element dat door de meeste gewassen maar beperkt wordt opgenomen. Hierdoor zal de natriumconcentratie in het substraat en het drainwater stijgen, waarbij recirculatie niet meer aan te bevelen is. Van der Knaap’s natriumverwijderaar ‘Natrex®’ onttrekt het aanwezige natrium selectief, waardoor het drainwater gerecycled kan blijven worden. De gewasbeschermingsmiddelen en andere nuttige voedingselementen blijven echter wél in het systeem aanwezig.

Werking van Natrex
Aan de basis van het systeem ligt het scheiden van natrium van de waardevolle nutriënten. Dit wordt gerealiseerd door een aaneenschakeling van geavanceerde technieken waarbij verschillende elementen gefilterd en van elkaar gescheiden kunnen worden. Als afvalstroom blijft een zure oplossing van natrium en chloride over. Dit wordt door Van der Knaap ingezameld en vervolgens gebruikt in andere industrieën om basische waterstromen te neutraliseren. Het proces is volledig circulair; geen waardestroom gaat verloren. Het systeem wordt op de situatie van de teler aangepast, waarbij de natriumpiek onder de schadedrempel blijft. Dit zal per teelt verschillen en in overleg met de kweker worden vastgesteld.

Effect van natrium op de teelt
Het ene gewas is gevoeliger voor natrium dan het andere. Van der Knaap doet al verschillende jaren onderzoek naar de effecten van natrium op de teelt. In 2021 is in samenwerking met Wageningen University & Research onderzoek uitgevoerd naar het negatieve effect van natrium op de productie en kwaliteit van het paprikagewas. De teelt is een jaar lang gevolgd, waarbij een deel van gewas een hoog gehalte natrium en het andere deel geen natrium toegediend kreeg. Hieruit bleek dat het voordelen geeft wanneer je het natriumgehalte laag houdt.

Voordelen van Natrex
Met Natrex kan de teler voldoen aan de regelgeving en bovendien levert het een besparing van meststoffen op, omdat overige nuttige elementen beschikbaar blijven in het systeem. Daarnaast tonen proeven aan dat met het natriumgehalte ook de groei en kwaliteit van het gewas en het geoogste product beïnvloed kan worden. 

 

Voor meer informatie:
Van der Knaap Groep
vdk@vanderknaap.info 
www.vanderknaap.info