Een honderdtal komkommerkenners was woensdagmiddag op uitnodiging van BASF Vegetable Seeds op bezoek in het Philips Stadion van PSV. Daar kregen zij een lunch, diner, een programma met sprekers en een rondleiding door het voetbalstadion voorgeschoteld. Om 13.30 uur vond de aftrap plaats, er was een drinkpauze en uiteraard ontbrak ook de derde helft niet. Daarin werd onder meer bijgepraat over het prikkelende slotstuk, verzorgd door spreker Martin Scherpenhuizen van de gelijknamige AGF-groothandel.


In de dug-out. Dichter bij de wedstrijdervaring kon niet, want op het gras lopen, dat mag niet.

WKK heeft toekomst
De aftrap werd verzorgd door John Kruijt van Enova. Hij kreeg als eerste het woord van David Peters, die namens BASF de middag leidde. David introduceerde het thema ‘Samen de uitdagingen aan’ en John kon daar mooi op voortborduren. Zijn specialisme is energie en daar liggen nogal wat uitdagingen. John ging vooral op de verdere toekomst in en niet zozeer op de kortetermijnactualiteit. Toch had hij het er wel even kort over. John wees de zaal erop dat de huidige hoge prijzen tijdelijk zullen zijn. “Het gaat goed komen”, zei hij wijzend op een daling van de gasprijzen. “Voor 2026 en 2027 liggen die alweer onder de 40 eurocent.” Als tip gaf hij telers verder mee om te kijken naar het werken met een ‘clean spread’. Mits zij een WKK hebben, dan is zelfs met hogere prijzen het goed mogelijk met aardgas elektriciteit op te wekken en die te verkopen.

Voor de langere termijn mist John coördinatie van de overheid op weg naar de doelen die diezelfde overheid wel stelt. Hij wees op het gevaar van een overvloed aan duurzaam opgewekte energie die het net overspoelt, maar ook op kansen om als teler op de nood op het net in te spelen. Daarvoor hebben telers met een WKK een hele handige machine in handen die volgens John nog zeker toekomst heeft. Ook Europa onderkent dat WKK’s belangrijk blijven, zeker als wel kolen- en grote aardgascentrales afgebouwd gaan worden. “We moeten niet bang zijn dat we buiten spel worden gezet”, stelde de energiespecialist. Telers moeten volgens hen inzetten op flexibilisering, waarbij zij onder meer met snel op- en afschakelbare LED-belichting nog een handig middel beschikbaar hebben. Voor de flexibilisering is nog wel onderzoek nodig naar, vooral voor licht (wat is het effect van op- en afschakelen van LED bijvoorbeeld voor het gewas?) en CO2 (hoe win je dat en hoe sla je het op?) Bij flexibilisering met warmte is volgens John vooral de buffer cruciaal.


De luxe zitplekken in het stadion werden ook even aangedaan tijdens de rondleiding

MRL
Na energie was het de beurt aan Maximale Residu Limieten (MRL). Monika Richter van de chemietak van BASF nam de zaal mee in de wereld van gewasbescherming, maar vooral het residu dat daarbij komt kijken bij gebruik in de komkommerteelt. Zij liet zien hoe BASF residulimieten bepaalt en tot die limieten komt. Door erop te wijzen dat een overschrijding van een MRL niet direct gevaar oplevert wilde ze de zaal geruststellen. Ook had ze een tip voor telers. Die tip is om met een digitale database met limieten te werken in plaats van met een statische lijst. Limieten veranderen nog weleens (bijvoorbeeld als een land uit de EU stapt, zoals het Verenigd Koninkrijk) en dan kan een up-to-date-lijst voorkomen dat een teler zijn product niet kan verkopen.


Energiecrisis of niet, de lampen stonden aan, want het gras moet blijven groeien

Resistentie
De derde spreker in de eerste helft kwam uit eigen huis. Komkommerveredelaar Robert Swinkels liet zien waar hij en het veredelingsteam specifiek voor de hightechmarkt mee bezig zijn. Een actueel aandachtspunt is koude tolerantie. In een koudere teelt kunnen ook sneller problemen met botrytis en valse meeldauw optreden. De veredelaars willen de rassen hiertegen wapenen, zonder dat rassen écht immuun worden. “Dat is nog altijd iets anders dan een resistentie”, stipte Robert aan. De uitdaging zit hem bij resistenties in het combineren van resistenties met goede productie, kwaliteit en een zo laag mogelijk arbeidsbehoefte.


In wat normaal de persruimte is zaten nu een honderdtal komkommerkenners.

Robotica
Na een drinkpauze begon de tweede helft. Hiervoor verscheen Richard Vialle van Crux Agribotics aan de aftrap. Hij liet video’s zien van de SortiPack-robot, die komkommertelers het sorteren en verpakken van komkommers uit handen kan nemen, en van de oogstrobot waaraan het bedrijf werkt. Met die robot begon het bedrijf nog voor de SortiPack, al in 2014, maar voordat dit product écht seriematig in productie gaat voor gebruik in de praktijk gaan er nog wel drie jaar overheen. Nadat Richard liet vallen dat het niet meevalt om aan de juiste, gekwalificeerd mensen te komen om snelheid te maken bij robotontwikkeling volgde er een goede vraag uit de zaal. Want hoe zit dat dan bij telers, als zij met de robot gaan werken. “Kunnen wij wel makkelijk de juiste mensen vinden die bij ons in de warme kassen willen werken?” Reden voor Richard om erop te wijzen dat Crux hard werkt aan een hufterproof robot én het uitbreiden van haar servicediensten. “De reden dat we ook overwegen de oogstrobots niet te gaan verkopen, maar te verhuren tegen een paar cent per geplukte komkommer.”

Marcel Huibers

Datagedreven teelt
Marcel Huibers van BASF en Plant Empowerment-consultant Mark van der Werf bespraken, zoals al aangekondigd, de resultaten van een datagedreven komkommerteelt in de demokas in ’s-Gravenzande. Marcel besprak wat de telers in de kas gedaan hebben afgelopen seizoen, maar ging ook in op wat zij komend seizoen anders gaan doen. Belangrijk is een latere plantdatum (9 december), werken met lagere etmalen en met 60% van de totaal opgehangen belichtingscapaciteit van 340 micromol. De agronoom legde uit dat door terug te gaan naar 200 micromol LED de nieuwe teelt goed te vergelijken is met een veel in de praktijk met HPS uitgevoerde belichte teelt.

Mark wees daarna in zijn deel van de presentatie vooral op het belang van het maken van een plan én op tal van grafieken op het scherm. De grafische weergaves van licht en temperatuur ondersteunden zijn pleidooi voor het sturen op licht. Belangrijk is om bij de hoeveelheid licht een etmaaltemperatuur te zoeken. Na een vraag van David wat een teler die zou willen starten met datagedreven telen zou moeten doen, had Mark ook nog een tip. “Draai eens per maand de RTR-grafiek (licht/temperatuurrratio) uit als er deze winter even wat meer tijd is.” Van die grafiek kan de teler leren en er misschien ook een plan voor de komende teelten mee maken.


Martin Scherpenhuizen 

Scherpe visie op komkommermarkt
In de presentatie van Martin Scherpenhuizen ging het tot slot over de markt. Martin gaf zijn visie op de komkommermarkt. Hij is kritisch op de prestaties van de Nederlandse komkommertelers dit jaar. Bij het handelshuis kwamen meer dan in andere jaren klachten binnen over de kwaliteit van de groene vruchten. Martin roept op om te zorgen voor een kwalitatief goede komkommer namens ‘de BV Nederland’. Na wat volgens hem financieel gezien een heel goed komkommerjaar is geweest, moet dat mogelijk zijn. Lees hier uitgebreid het betoog van Martin terug.


Teamfoto met het BASF-team

Een rondleiding door het PSV-stadion en een diner, of noem het de derde helft om in voetbalsferen te blijven, maakten de dag compleet. Bekijk hier het fotoverslag.

Voor meer informatie:
BASF Vegetable Seeds

www.nunhems.nl