Op verzoek van Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken heeft Motivaction International een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van het Nutri-Score logo onder het Nederlands publiek. Ruim de helft van de deelnemers aan het onder zoek zegt het Nutri-Score logo te herkennen. Consumenten associëren het Nutri-score logo vooral met ‘gezond’, maar er is nog onduidelijkheid over waar het logo precies inzicht in geeft.

Een derde van de ondervraagden staat positief tegenover het Nutri-Score logo en heeft de intentie het logo te gaan gebruiken. Consumenten met een hoger opleidingsniveau zijn vaker bekend met het logo, maar hebben minder vaak de intentie het logo te gaan gebruiken.

Consumenten met een bovenmodaal zijn vaker bekend met het Nutri- Score logo. Zij noemen het vaker spontaan als ze denken aan informatielogo’s op verpakkingen en hebben vaker de intentie het logo te blijven gebruiken. Van de respondenten met een benedenmodaal inkomen is er een grotere groep die het logo nog nooit heeft gezien en niet weet waar het logo inzicht in geeft.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid en Sport