De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Vijlbrief, heeft ingestemd met het winningsplan Luttelgeest III voor de winning van aardwarmte voor Hoogweg Paprikakwekerijen in Luttelgeest. Dat staat in de Staatscourant. Het winningsplan Luttelgeest III betreft een uitbreiding van het bestaande aardwarmtesysteem van Hoogweg dat sinds 2018 actief is.

Het bestaande aardwarmtesysteem ligt binnen de winningsvergunning Luttelgeest I. Voor de uitbreiding van Hoogweg is in het open gebied rondom de winningsvergunning Luttelgeest I de winningsvergunning Luttelgeest III aangevraagd.

Van vrijdag 28 oktober 2022 tot en met vrijdag 9 december 2022 ligt het instemmingsbesluit ter inzage. Van vrijdag 2 september 2022 tot en met donderdag 13 oktober 2022 lag een ontwerpinstemmings-besluit ter inzage. Daarop werden geen zienswijzen ingediend. Een slechts op tekstuele punten gewijzigd besluit ligt nu ter inzage. 

Deze zomer was de aardwarmtewinning door de paprikateler in het nieuws vanwege stikstof. De teler wilde van de Raad van State weten waar men aan toe is nadat dit voorjaar de provincie Overijssel gelijk kreeg in een rechtszaak over het ontbreken van vergunningen voor de installatie. Eind augustus stemde de Raad van State in met het treffen van een voorlopige voorziening. 

Bron: Staatscourant