Alhoewel de vraag naar kasgeteelde producten steeds verder toeneemt, zijn er nog een aantal plaatsen waar consumenten deze cultuuromslag nog moeten maken.

"We hebben echt ons best gedaan om meer aandacht te krijgen voor de substraatteelt hier," zegt Alexander Kappes, oprichter en directeur van Greener Crop, een bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). "Het is onze taak om de ontwikkeling en lancering van substraatteelt mogelijk te maken in de regio. De meeste van onze klanten zijn eerste generatie telers zonder achtergrond of ervaring in de tuinbouw. Daarom ondersteunen we hen bij het starten van hun teeltbedrijf, gedurende het hele proces: alles van het ontwerp en het bedrijfsmodel tot aan de distributie."

Verschillende markten, andere vereisten
Greener Crop is actief in de VAE, Qatar en Oman. De verschillen tussen de drie landen zijn aanzienlijk op het gebied van consumptie en voor elk land is een andere aanpak nodig om de producten te promoten. "Een groot deel van de bevolking in de VAE bestaat uit expats," zegt Alexander. "Dat betekent dat ze vooral op zoek zijn naar producten die lijken op wat ze kennen uit het land van herkomst. Daarom geven ze vaak de voorkeur aan geïmporteerde producten."

Dit heeft ook te maken met het feit dat telen in de woestijn een grote uitdaging is, waardoor producten anders smaken dan wanneer ze op vruchtbaardere grond zouden zijn geteeld.

Verlaten kassen
Tegelijkertijd gaat het niet alleen om de gewoontes van de consument. "We hebben al een eerste golf van substraattelers langs zien komen," zegt hij. "De eerste teeltbedrijven die werden opgericht, waren voor een deel eigendom van de overheid, tot ook hier de wereldwijde trend het overnam. Er werden veel kassen en urban en vertical farms gebouwd en er kwamen meer producten op de markt. Helaas overleefden veel van die bedrijven het niet en staan er nu door het hele land verlaten kassen. Aan de ene kant was er niet genoeg marktaandeel beschikbaar om winst te maken, anderzijds kijkt men hier neer op lokaal geteelde producten. Mensen geven de voorkeur aan internationale producten en denken dat de kwaliteit daarvan beter is. Aan de andere kant waren die kassen versie 1-kassen. Daarmee bedoelen we dat het foliekassen waren, die veelal polyethyleen gebruikten en niet al te veel technologie in huis hadden. Bij vertical en urban farms heb je te maken met het tegenovergestelde, omdat de ongelooflijk kleine winstmarge, die kenmerkend is voor de huidige vertical farms, nog kleiner werd door het gebrek aan vraag naar lokaal geteelde producten. Op een bepaalde manier was het dus geen verrassing dat dit allemaal niet werkte zoals werd verwacht."

Tweede golf telers
Daarna kwam de tweede golf aan telers. "Deze telers zijn duurzamer bezig en zijn zich bewust van wat er nodig is om hun doelen te bereiken." Maar als zoveel telers in het verleden moesten stoppen met hun activiteiten, hoe kan het dan dat ze nu wel succes hebben? "Je moet ervoor zorgen dat je de beste omstandigheden creëert voor de plant," zegt Alexander. "Bij substraatteelt kunnen we bijvoorbeeld ontzettend nauwkeurig irrigeren. We kunnen de temperatuur en CO2-gehaltes tot in de kleinste niveaus reguleren. Daarnaast profiteren we van de enorme hoeveelheid zon hier."

Telen in de woestijn
Omdat Greener Crop zowel in Oman en Qatar als in de VAE actief is, hebben ze veel kostbare ervaring opgedaan over telen in de woestijn. "Een van de grootste voordelen van het beheren van verschillende teeltbedrijven in meerdere landen is dat je kunt experimenteren, tot op zekere hoogte uiteraard," zegt hij. "En dan niet alleen met de teelt, maar ook met de markt. Je kunt bijvoorbeeld testen welke variëteit geschikt is voor welke markt, hoe smaakprofielen veranderen naar gelang welk zaad je gebruikt en hoe dat weer invloed heeft op diverse factoren."

Er is altijd ruimte voor verbetering natuurlijk, maar Alexander is erg tevreden met de smaak van hun producten. Zoals hij eerder al aangaf is het van groot belang om de juiste variëteit te telen. "Er is een groot verschil in de consumptiepatronen in de verschillende landen waar we actief zijn. In vergelijking met de VAE is Oman bijvoorbeeld een meer homogene gemeenschap, met een duidelijk kleinere groep expats als in de VAE. Dat zorgt ervoor dat de eetgewoontes in de huishoudens van Oman niet veel van elkaar verschillen."

Aan de andere kant is iedereen in Dubai nu op zoek naar nieuwe tomatenrassen. "Als je naar een supermarkt gaat, zie je twaalf verschillende soorten liggen en dat neemt alleen maar toe. In Oman zie je die trend nog niet terug."

Daarom ondersteunt Greener Crop hun klanten bij het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie, "zodat ze niet de markt op gaan met producten die consumenten niet willen. Onze klanten hebben geen verkopers of supply chain managers nodig. Ons team ondersteunt hen bij alles en de klant betaalt gewoon voor die diensten. Daardoor kunnen onze klanten goed concurreren op de markt, omdat ze zich snel aan kunnen passen aan nieuwe markten en uitdagingen."

Het model exporteren 
Alexander en Greener Crop zijn van plan om hun model ook te exporteren naar andere landen buiten het Midden-Oosten. "Maar eerst blijven we onze voetafdruk in het Midden-Oosten uitbreiden," zegt hij.

"De spelers in de sector in deze regio moeten bij elkaar komen en informatie en gegevens met elkaar delen, zodat we allemaal de concurrentie aan kunnen gaan met de geïmporteerde producten. Er is bijvoorbeeld veel gebrek aan kennis over de consumptietrends hier. Toen we ons bedrijf oprichtten, moesten we die informatie zelf bij elkaar sprokkelen."

Samenwerkingen kunnen leiden tot veel positieve resultaten, aan de mogelijkheden daartoe ontbreekt het in ieder geval niet. "We zijn nog erg ver verwijderd van een verzadigingspunt op de markt. Tot slot moeten we nog altijd de concurrentie aangaan met geïmporteerde producten. Daarom is het zo belangrijk om informatie te delen en samen te werken. Als bepaalde teeltbedrijven nu bijvoorbeeld eens gebruik zouden maken van dezelfde vrachtwagens om de kosten voor de logistiek te delen? Het geld wat daarmee bespaard wordt, kan weer ten goede komen van de producten. Er zijn zoveel initiatieven die we als sector kunnen ondernemen om de sector te verbeteren."

Alexander kijkt verder dan alleen het Midden-Oosten. "We hebben een entiteit opgericht in de VS en willen daar op een bepaald moment ook de markt betreden," zegt hij. "We zien daar ook mogelijkheden, vooral op de plaatsen waar waterschaarste een groot probleem is en waar het lastig is om bebouwbare grond te vinden. Daarom willen we ons model ook gaan gebruiken in het westen en zuiden van de VS."

Voor meer informatie:
Greener Crop
info@greenercrop.com 
greenercrop.com