Het aantal biologische glastelers in Nederland is in 2022 met 10 gedaald tot 114 bedrijven, goed voor een areaal van ruim 165 hectare. Het aantal glasgroentetelers nam af met 13 tot 95. Een kleine stijging in het aantal telers is zichtbaar voor siergewassen en kleinfruit. Voor siergewassen betekent dat ook een groei in areaal, voor kleinfruit niet. Daar halveert het areaal zelfs, zo blijkt uit voorlopige cijfers over 2022 van het CBS.

Nederland telt 95 biologische glasgroentetelers, waarvan er 93 biologisch gecertificeerd zijn en 2 in omschakeling. In hun kassen komen 32 keer komkommer, 37 keer paprika en 40 keer tomaat tegen. 34 bedrijven verzorgen biologische opkweek voor groenten onder glas. De overige glasgroenten, waaronder bijvoorbeeld aubergines en slagewassen, zijn goed voor 55 bedrijven. 

Bij het kleinfruit onder glas valt op dat het aantal telers is gestegen van 6 naar 8, maar dat het areaal gehalveerd is van 4,3 hectare naar 2 hectare. Daarvan is dan weer ongeveer de helft maar gecertificeerd. 

Bij de siergewassen is er in 2022 één bedrijf bijgekomen en is het areaal volgens de statistici van het CBS gestegen naar bijna 8,9 hectare. Er kwam 4600 vierkante meter bij.


Tuinbouw onder glas, aantal biologische bedrijven (met én zonder certificering)

In een algemeen bericht wijst het CBS erop dat sinds 2015 er 585 biologische landbouwbedrijven bijkwamen, een stijging van 42,8 procent. Vergeleken met 2021 steeg het areaal biologische landbouwgrond met 3,6 procent tot iets meer dan 80 duizend hectare. Voor de tuinbouw onder glas geldt dat er sinds 2015 19 bedrijven bijkwamen, terwijl het areaal met 52 hectare toenam. 


Tuinbouw onder glas, areaal (met én zonder certificering)

Bron: CBS