Zachtfruitteler Genson Group kreeg onlangs 25 geïnteresseerden over de vloer vanuit een excursie door het Proefcentrum Pamel. Het ging om een excursie in kader van het CCBT-project ‘Op weg naar bioplanten kleinfruit’. Naast Genson werd op 13 oktober ook Het Sprankenhof bezocht. 


Biologisch opkweekperceel frambozen

In 2020 startte Genson, actief in de opkweek- en vermeerdering van zachtfruitplantne, de biologische opkweek van frambozenplanten, deze is SKAL gecertificeerd. Tijdens een introductiemoment over het bedrijf vertelde een medewerker dat ze bij de start van de biologische opkweek ontzettend verrast waren, de frambozenplanten waren heel gezond en van ziekten en plagen hadden ze zo goed als geen last. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds zo, daarom willen ze de inzichten uit de biologische aanplant implementeren in de conventionele teelten. Genson ziet zeker kansen in het biologisch vermeerderen van kleinfruit, zolang de kwaliteit bewaakt blijft. 

De gasten werden ook rondgeleid op het bedrijf, onder meer langs een sorteerrobot, de opkweek van scheutstek braam, het opkweekveld van longcanes frambozen en de fertigatieunit. Tijdens de rondgang was er veel ruimte voor vragen, hierdoor ontstonden interessante gesprekken tussen de medewerkers enerzijds en de bezoekers anderzijds, zo valt te lezen in een verslag van het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (CCBT). Ook bestond de mogelijkheid om bezorgdheden over de toekomst te uiten, zo lieten de aanwezige telers weten dat ze graag hebben dat bij de rassenveredeling een andere richting wordt ingeslagen, namelijk extra focus op robuustheid en smaak.

Lees hier het complete verslag van het CCBT.