In december 2020 gaf telerscoöperatie Franken-Gemüse Knoblauchsland uit Nürnberg opdracht voor het project 'GemüseWert', dat voor 80 procent financieel gesteund wordt door het Duitse ministerie van Voeding en Landbouw. Het project houdt zich bezig met de biologische regionale groententeelt en de afzet daarvan. Wij spraken met projectleider Felix Schmidling, tevens manager biologische waardeketen van Franken-Gemüse, over de ontwikkeling van het project. 


Felix Schmidling op de Biofach-Messe 2022

"Van de teler tot op het bord proberen we zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Consumenten bereiken we bijvoorbeeld via stadsrondleidingen in Nürnberg, waarbij 20-30 bezoekers de kassen komen bekijken. Het doel is om te laten zien wat voor extra werk er daadwerkelijk bij de biologische teelt komt kijken, juist wat betreft de controle op schadelijke organismen en in het algemeen welke specifieke teelttechnieken nodig zijn", aldus Felix.

Tien procent van de totale omzet door biologische producten
De biologische sector is goed voor circa tien procent van de totale omzet van telerscoöperatie Franken-Gemüse Knoblauchsland. Van de 45 teeltbedrijven zijn er zes op de biologische teelt gericht, terwijl nog eens twee andere bedrijven zich in de omschakelingsfase bevinden. Felix: "Om de bedrijven een geschikt platform voor uitwisseling, advies, voorfinanciering en verkoop te bieden, hebben we sinds juni 2022 de afzonderlijke spin-off Franken-Gemüse Bio."

"De omschakeling is in de eerste twee jaar vrij moeilijk, omdat er onder meer andere bemesting gebruikt moet worden en de grond bovendien nog resten van eerder gebruikte gewasbeschermings-middelen bevat. Bovendien gaat het om een compleet andere teeltmethode. De verkoop moet ook afgewisseld worden, want er is simpelweg tijd nodig om goede omzetten te kunnen halen. Een andere uitdaging is om het hele seizoen te overleven. De teeltperiode is namelijk ook wat korter dan in de conventionele sector, daardoor moet er ook al vroeg voor een breed assortiment gezorgd worden of men moet voor een nicheproduct kiezen", zegt Felix.


Op bezoek in de tomatenkas van Patrick Lilli (Höfler GbR Bio-Gemüse), een Demeter-bedrijf. Foto: Franken-Gemüse/Felix Schmidling 

Catering buitenshuis momenteel moeilijk
Tot de hardlopers in de biologische sector horen onder andere tomaten, soepgroenten en rode bieten, waarbij de laatste twee producten het hele jaar door aangeboden worden, net als cressen, bladspinazie en sla. "Het was te voorzien dat de hoge vraag die tijdens corona heerste, niet gehandhaafd kon worden. De biologische omzetcijfers zijn dit jaar weliswaar 45% lager dan in coronajaar 2020, maar nog steeds 12% hoger dan in pre-coronajaar 2019. De aanhoudende omzetgroei van biologische producten in de retail is dus nog steeds duidelijk zichtbaar."

Vooral in de catering buitenshuis gaat het moeilijk, waarbij in deze sector de vraag naar regionale producten is toegenomen", weet Felix. Om de regionale herkomst te garanderen, zijn de certificaten 'Geprüfte Qualität Bayern' (Gecontroleerde kwaliteit Bayern) en het 'Bayerische Bio-Siegel' (Beierse bio-keurmerk) nodig, waarmee aangegeven wordt dat zowel de productie alsook de verwerkingsstappen in Bayern plaatsvinden. 

"Veel van onze telers die in de vierde of vijfde generatie telen, kennen wij al lang. Met sommigen van hen werken we zelfs al samen sinds onze coöperatie bestaat, oftewel sinds 1972. Deze directe verbinding met hen is belangrijk voor ons. Bovendien vinden we het belangrijk dat de grond aan familiebedrijven toebehoort en er geen grote concerns achter zitten." 


De ALP-stand op de Biofach 2022. Foto: Franken-Gemüse/Felix Schmidling

Toekomst onzeker
De interesse is er op zich. De moeilijkheid ligt echter in de uitvoering, aldus Felix. "Bij gemeentelijke voorzieningen is men gebonden aan bepaalde aanbestedingen. De bereidheid tot verandering is er bij de groententeeltbedrijven. Natuurlijk bestaat er hierbij ook een bepaalde concurrentie met andere bedrijven als het gaat om grond. In de toekomst zal het moeilijker worden wat betreft de meststofprijzen, waardoor bedrijven zich zorgen maken over een potentiële financiële noodsituatie. Velen zien echter ook in dat de biologische teelt duurzaam is en op de lange termijn de vruchtbaarheid van de grond veiligstelt."

"Bovendien mag je in de eerste twee jaar van de omschakelingsfase de biologische goederen nog niet als biologisch verkopen. Dit betekent dat ze nog steeds als 'conventionele' goederen gedeclareerd moeten worden en tegen de bijbehorende lagere prijzen verkocht moeten worden. Al kan de natuurvoedingshandel sommige goederen al na een jaar als bio-goederen uit de omschakelingsfase verkopen."

50-jarig jubileum eind juli
Telerscoöperatie Franken-Gemüse Knoblauchsland uit Nürnberg vierde dit jaar haar 50-jarig bestaan en vierde dit met de bedrijfsleiders, personen uit de stadspolitiek, de Bauernverband evenals de leden en hun gezinnen. 

Voor meer informatie:
Felix Schmidling
Franken-Gemüse Bio eG
Bio-Wertschöpfungs­ketten­management
Tel: 0151 74593894
schmidling@gemuesewert.de 
gemuesewert.de/