John van Marrewijk, één van de oprichters van Kwekerij de Wieringermeer, heeft één jaar geleden aangegeven om per 1 januari 2022 te stoppen als commercieel directeur van Kwekerij de Wieringermeer. Daarnaast zal hij uittreden als aandeelhouder.

John heeft in 2005 samen met Patrick Grootschoten en Daaf Steentjes Kwekerij de Wieringermeer opgericht. Mede onder zijn leiding is Kwekerij de Wieringermeer uitgegroeid tot een grootschalige paprikakwekerij waarin bijna volledig met duurzame energie paprika’s worden geteeld.

Tunesië en puntpaprika
Binnen Kwekerij de Wieringermeer was John onder andere verantwoordelijk voor de inkoop en energie. Daarnaast heeft John binnen coöperatie Harvest House altijd een belangrijke commerciële functie vervuld in de rol tussen telers en verkopers. De functies die hij binnen Harvest House heeft blijft John in 2022 nog uitoefenen.

John blijft na zijn uittreden bij Kwekerij de Wieringermeer nog verantwoordelijk voor het teeltbedrijf Rainbow Horticulture Tunisia, waar op 10 hectare in Tunesië paprika’s worden geteeld. Daarnaast blijft hij ook directielid en aandeelhouder van Rainbow Puntpaprika, waar de teeltbedrijven Kwekerij het Westland en Kwekerij Powergrow onder vallen en puntpaprika’s geteeld worden op 18 hectare.

De functies van John zullen binnen Kwekerij de Wieringermeer door de huidige directie: Patrick Grootscholten, Daaf Steentjes, Peter Steentjes en Arco Vreugdenhil, worden overgenomen. De directie laat in een persbericht weten 'veel waardering te hebben voor datgene wat John met en namens Kwekerij de Wieringermeer heeft bereikt.' Zij danken John dan ook voor de inspanningen en behaalde resultaten en wensen hem veel succes toe in zijn verdere carrière.

Voor meer informatie:
Kwekerij de Wieringermeer
www.rainbowgrowers.nl