Tholen - Ten noordwesten van Venlo ligt glastuinbouwgebied Californië. In 2 fases worden hier o.a. kassen gebouwd. Nu fase 1 nagenoeg is afgerond, is het tijd voor fase 2. Daarin is ruimte voor circa 40 hectare glas, 11 hectare voor een groenteverwerkend bedrijf met ook ruimte voor huisvesting van 300 arbeidsmigranten.

Vlakbij ligt ook glastuinbouwgebied Siberië. Daar werd dit voorjaar het laatste kavel verkocht aan Van Dijck Groenteproducties.

De plannen voor Californië 2 staan in het Ontwerpbestemmingsplan Californië 2 dat tot en met 17 september ter inzage ligt bij de gemeente Horst aan de Maas. Het nieuwe plan is nodig omdat het bestaande bestemmingsplan niet meer voldeed.

Fase 2
Glastuinbouwgebied Californië is onderdeel van gebiedsontwikkeling de Klavertje 4/Greenport Venlo. Fase 1 bedroeg bruto 271 hectare, fase 2 bruto 68 hectare. 

Het gebied is gelegen ten noorden van de Grubbenvorsterweg te Sevenum en ligt tussen het bestaande projectvestigingsgebied glastuinbouw Californië 1, de St. Jorisweg in Hegelsom en de Dijkerheideweg in Horst in.

12 meter bouwhoogte
De verkaveling van het gebied is, zoveel als mogelijk, geoptimaliseerd op het bedrijfsproces van een glastuinbouwbedrijf (optimale lengte en breedte verhoudingen) en marktconformiteit. Daarnaast zijn de kavels op een wijze gesitueerd dat ze eenvoudig te combineren zijn tot grotere kavels. Qua ruimtelijke uitgangspunten wordt aangesloten bij Californië 1, waar een bouwhoogte van 12 meter geldt. Zo ontstaat een eenduidig ruimtelijk beeld, wordt in het plan opgemerkt.

In de plannen voor het gebied is ook ruimte gemaakt voor vestiging van aan tuinbouw gerelateerde bedrijven, op voorwaarde dat deze bedrijfsfuncties naar aard en invloed op de omgeving ter plaatse goed inpasbaar blijken. Dat is in het geval van het groenteverwerkingsbedrijf het geval en dus staat men vestiging toe. 

Locatiekeuze
Het agrofoodbedrijf, dat groenten geteeld in o.a. het glastuinbouwgebied zelf gaat verwerken, komt in het noordoosten van het gebied. Deze locatiekeuze is bewust, om een minimale ruimtelijke en landschappelijke impact te hebben. De ligging garandeert een maximale afstand tot omwonenden. De bouwhoogte van het agrofoodbedrijf is verder begrenst op 14 meter hoogte, 2 meter hoger dan de kassen. 

Reservegrond
Beide fases samen moeten ongeveer 190 hectare aan glastuinbouwbedrijven opleveren, waarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde uitgifte van 15 tot 20 ha per jaar in de komende 10-15 jaar.

Westelijke uitbreiding van Siberië, Klaver 13 genoemd, in het plans een reserve beschouwd voor de verdere toekomst. Bij de verkoop van het laatste kavel op Siberië liet gebiedsontwikkelaar Wayland in de persoon van commercieel directeur Arnaud van der Eijk wel al weten plannen te hebben Siberië naar het westen uit te willen breiden

Bekijk hier het volledige Ontwerpbestemmingsplan Californië 2. 

In aanvulling op de inzageperiode is er op 19 september ook een inloopavond. Tijdens de inzageperiode kunnen zienswijzen worden ingediend, die door de gemeenteraad bij de besluitvorming worden betrokken.