In de maand september halen veel telers hun oogst van het land. Voordat het groente en fruit in de supermarkt verkrijgbaar is, moeten de producten een hele weg afleggen van transport en opslag. Het juist koelen van deze producten is daarbij van belang om de kwaliteit en versheid te bewaren. Je wilt namelijk niet dat de producten overrijp of bedorven in de schappen terechtkomen. Waar het bij sommige gewassen voldoende is om de temperatuur naar beneden te brengen om de levensduur van het product te verlengen, moeten er voor andere producten specifieke methoden worden toegepast. Op het moment dat gewassen van het land worden gehaald, moeten de installaties van de koelcellen in optimale conditie zijn om het beste resultaat te behalen. Dit wordt bereikt door het toepassen van slimme technologieën, zodat onderhoud aan de installatie tijdig kan worden bepaald en uitgevoerd. 

Combinatie van koeltechniek en ULO-cellen
Om gewassen in goede conditie te houden, worden zogenoemde Ultra Low Oxygen (ULO) cellen gebruikt. In deze gasdichte cellen kunnen producten lang vers worden gehouden na de oogst. Naast het koelen van de producten, wordt in de gasdichte cellen ook het zuurstofgehalte verlaagd. Doordat de gewassen zoals groenten en fruit niet meer kunnen ademen, stopt het rijpingsproces. Het verhogen van het CO2-gehalte gaat verkleuring tegen. De afstelling in de ULO-cellen moet uiterst nauwkeurig gedaan worden om de juiste druk te verkrijgen. Door deze combinatie van koeltechniek en ULO kunnen sommige gewassen tot wel 18 maanden goed gehouden worden.  

Klein en groot onderhoud 
Gedurende de oogstmaand moet de koelinstallatie van de opslagcellen in optimale conditie zijn. Op diverse momenten in het jaar wordt er daarom vaak klein en eenmalig groot onderhoud gepleegd. Indien de cellen gevuld zijn, kan alleen klein onderhoud gepleegd worden. In dat geval worden bijvoorbeeld bewegende delen zoals lagers op speling gecontroleerd. Indien er sprake is van teveel wrijving of slijtage, kan men overgaan tot smering of vervanging. Zodra de cellen leeg zijn, kan de koelinstallatie nader geïnspecteerd worden. Bij groot onderhoud worden onder andere de verdampers en de temperatuurvoelers gecontroleerd. 

Toepassing van sensoren
Door slimme technologieën kan de conditie van een koelinstallatie op afstand via de computer in de gaten worden gehouden. Dit wordt gedaan door middel van software en sensoren die grote hoeveelheden data kunnen vastleggen en analyseren (waaronder de temperatuur en vochtigheid in koelcellen). Op deze wijze kunnen processen en producten voortdurend gemonitord en verbeterd worden. Dit betekent dat de installateur altijd tijdig op de hoogte is van een storing en zelfs storingen kan voorkomen, wanneer er afwijkingen in de metingen worden gevonden. Het voorkomen en inzien van storingen is bij de opslag van versproducten vanzelfsprekend van belang. Bovendien zorgt het voor een langere levensduur van de koelinstallatie en kosten- en energiebesparing bij het koelen van producten.  
 
De keuze voor een NVKL erkende installateur
Een installatiebedrijf heeft productkennis en kan gebruikers adviseren in het plegen van onderhoud. Zij weten wanneer het juiste moment is aangebroken om onderhoud te plegen. Twijfel je welke installateur je hiervoor moet benaderen? Kies dan voor een NVKL erkende installateur om zeker te zijn van kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en professionaliteit. Alle NVKL-installateurs zijn in het bezit van de NVKL-erkenning, waar ze één keer in de twee jaar op getoetst worden. Zij voldoen hiermee aan alle verplichte wetgeving en eisen op het gebied van onder andere opleiding, vakkennis en materiaal. Bovendien kunnen gebruikers altijd terugvallen op de zakelijke geschillencommissie en de geschillencommissie voor consumenten die aan de NVKL-erkenning zijn gekoppeld. Op www.nvkl.nl zijn installateurs te vinden die gecertificeerd zijn en voldoen aan diverse kwaliteitseisen. 

Bron: NVKL