In februari van dit jaar introduceerde Greenco haar nieuwe producten Tommies Mini Toppers en Tommies Good-to-Go in een volledig gerecycleerde verpakking. Greenco beloofde vanaf dat moment stapsgewijs haar verpakkingen verder te verduurzamen. De eerste vervolgstap is dat nu vanaf week 47 alle bekers van Tommies voor de Nederlandse markt vervaardigd zijn van 100% rPET en daarmee van 100% gerecycled en recyclebaar materiaal.

MVO is een integraal onderdeel van Greenco's streven om blijvend verduurzamen, ook op het gebied van verpakkingen. Na een uitvoerig onderzoek naar de verschillende mogelijkheden viel de keuze op verpakkingen van volledig rPET (recycled PET). De rPET verpakkingen hebben 70-80% minder CO2 uitstoot dan conventionele PET verpakkingen, waarmee een enorme/impactvolle stap wordt gemaakt in verduurzaming. De keuze voor een recyclebare oplossing is in lijn met het advies van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Er is een duidelijke trend te zien waarbij nut en noodzaak van verpakkingen onderwerp van discussie is. Jos van Mil, Manager Innovatie & Product Ontwikkeling is trots op deze stap. ‘Verpakkingen hebben verschillende functies met betrekking tot onder andere houdbaarheid en communicatie en zijn soms echt noodzakelijk. Deze nieuwe verpakkingen brengen ons een stap dichter bij onze ambitie verpakkingen te verminderen of te verduurzamen.’

Bij de introductie van de nieuwe duurzame verpakking voert Greenco tevens een nieuw design door dat nog beter aansluit op de doelgroep om het eten van gezonde snackgroenten aantrekkelijker te maken.

De eerste rPET bekers liggen vanaf deze week bij Jumbo in de schappen. Begin 2019 volgen de emmers en later ook de buitenlandse verpakkingen.

Voor meer informatie:
Greenco
www.greenco.nl
info@greenco.nl